zawod_architekt.jpgW sobotę 13 grudnia weszły w życie
przepisy nowelizacji ustawy o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów i ustawy – Prawo budowlane,
która dopuściła możliwość świadczenia usług zawodowych przez
przedstawicieli tych samorządów w państwach Unii Europejskiej, bez
konieczności uznawania kwalifikacji. – podaje Gazeta Prawna. W przypadku
architektów praca poza granicami kraju będzie możliwa jedynie w
przypadku osób, które należą do Izby Architektów, czyli mają pełne
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, i które
legitymują się tytułem magistra. Osoby, które uprawnień budowlanych nie
mają i nie legitymują się tytułem magistra, mają obowiązek zrzeszania
się w Izbie Inżynierów Budownictwa – dodaje dziennik.

 

Nowelizacja dopuściła także możliwość
uznawania kwalifikacji zawodowych inżynierów, architektów i urbanistów
pochodzących z krajów UE, którzy chcą pracować w Polsce – czytamy dalej. Zgodnie z projektem izby będą miały obowiązek wpisania na
listę osoby, które nabyły kwalifikacje do wykonywania działalności w
budownictwie, równoznaczne wykonywaniu takich funkcji w kraju
Wspólnoty, w którym chcą pracować. Osoby wpisane na listę będą mogły
wykonywać swoje czynności zawodowe bez żadnych dodatkowych wymagań.