Przepisy Unii Europejskiej od przyszłego roku obligują właścicieli
budynków do przeprowadzenia tzw. audytu energetycznego. Jego wyniki
niewątpliwie wpłyną na cenę wielu nieruchomości. Najwięcej na wartości  mogą stracić budynki posiadające duże szyby,
które łatwo przepuszczają energię cieplną z wnętrza budynku. Istnieją jednak
metody pozwalające zmniejszyć przepuszczalność termiczną szyb. Jedną z takich
metod jest zabezpieczenie okien za pomocą odpowiednich folii oferowanymi m.in.
przez firmę Warsfoll.

Szyba_zabezpieczona_foli___1.jpgDyrektywa (2002/91/EC), Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy, z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków
wymaga, aby od 2009 r. wszystkie budynki 
w Unii Europejskiej zostały poddane audytowi energetycznemu. Na
podstawie audytu budynkom otrzymają certyfikat zwany „paszportem
energetycznym”. Certyfikaty te będą opisywać jak dużo energii jest potrzebne do
normalnego funkcjonowania domu (ogrzania, klimatyzacji, oświetlenia, wentylacji
itd.). Od 2009 r. budynki bez takiego certyfikatu nie będą mogły być oddane do
użytku, a w przypadku budynków już istniejących nie będą mogły być legalnie
sprzedane czy nawet wynajęte. „Paszport energetyczny” ma docelowo wpływać na
cenę nieruchomości.

Budynkami spełniającymi najwyższe standardy audytu
energetycznego będą tzw. budynki pasywne – czyli takie, które do swojego
funkcjonowania potrzebują bardzo mało energii (max. 15 kWh/m²/rok). Niestety
budynki najwięcej energii tracą z powodu przepuszczających ciepło,
niezabezpieczonych okien, dlatego status budynku pasywnego będzie trudno
uzyskać domom z dużymi, niezabezpieczonymi oknami. Na szczęście szyby można
izolować tak samo łatwo jak mury. W celu zmniejszenia przepuszczalności
termicznej okien wystarczy zastosować odpowiednie folie okienne, które latem
będą ograniczać nagrzewanie się pomieszczenia, a zima chronić wnętrze domu
przed utratą ciepła. Jednym z czołowych dostawców tego typu folii w Polsce jest
firma Warsfoll.

Szyba_zabezpieczona_folia2.jpg- Wprowadzenie certyfikatów energetycznych w budownictwie
mieszkaniowym wymusza na Unii Europejskiej sytuacja międzynarodowa – mówi
Krzysztof Zyśk dyrektor d.s. Technicznych firmy Warsfoll – Przy czym nie myślę
tu o kwestiach ekologicznych i ocieplaniu klimatu. Konieczność przeprowadzania
obowiązkowego audytu energetycznego jest skutkiem ogólnoświatowej sytuacji
ekonomicznej. Wzrost cen surowców energetycznych spowodowany m.in. przez rozwój
gospodarczy Chin, a ostatnio i kryzys gospodarczy w USA, mogłyby doprowadzić do
tego, że w końcu przestałoby nas stać na zakup paliw kopalnych. Skutkiem tego
byłby poważny kryzysu energetyczny i idący za nim kryzys gospodarczy. To
właśnie ta sytuacja wymusza wprowadzenie przepisów, które spowodują zwiększenie
oszczędności energii w rozwiniętych krajach UE – w tym również i w Polsce.

Użycie folii oferowanych przez Warsfoll, jest niedrogie i na
tyle skuteczne, że zmniejsza ilość energii, która przedostaje się na zewnątrz
budynku. Z tego powodu oferta firmy powinna być szczególnie atrakcyjna dla
prywatnych właścicieli domów i przedsiębiorstw usługowych, którzy według
Komisji Europejskiej zużywają 40% całego zapotrzebowania na energię.