Dobór srodków ochrony w zależności od rodzaju agresji.

Co dziesiąte włamanie do mieszkań jest dokonywane przez sforsowanie okna. Prawie taka sama jest liczba włamań przez balkony oraz drzwi na tarasy. Wynika z tego prosty wniosek, że dla zachowania warunku jednakowego stopnia zabezpieczenia budynku na takim samym poziomie zabezpieczenia jak drzwi wejściowe we wszystkich jego pozostałych punktach narażonych na agresję musimy zapewnić co najmniej podobny stopień zabezpieczenia. Nie przez przypadek użyłem w ostatnim zdaniu sformułowania “co najmniej” ponieważ może się zdarzyć taka sytuacja w której przy planowaniu ochrony pewne punkty (np. okna usytuowane w miejscach zasłoniętych, łatwo dostępnych lub niewidocznych) powinny być nawet solidniej chronione niż pozostałe.

Przed czym chronimy okna?

Wybierając sposób zabezpieczenia okien warto pamiętać, po to aby skutecznie zapobiegać, że do najczęstszych sposobów forsowania okien należą:

  • wybicie lub wyjęcie całości szyby aby umożliwić wejście bez otwierania okna,
  • wybicie otworu w szybie lub jej wyjęcie w celu otwarcia zamknięcia wewnętrznego,
  • otwarcie zamknięcia przez wyważenie, podważenie, lub wystukanie,
  • wejście przez otwarte lub uchylone okno

Jeśli znamy metody pokonywania okien to w zależnoci od usytuowania okien i ich konstrukcji możemy podjąć odpowiednie przeciwdziałania (patrz tabela nr 1 ) przez zamontowanie dodatkowych zabezpieczeń mechanicznych lub wykrywanie agresji za pomocą urządzeń elektronicznych.

Ponieważ zabezpieczenia mechaniczne spełniają rolę”opóźniacza” działań przestępcy a zabezpieczenia elektroniczne “przyspieszacza” wykrycia działań przestępczych nie można tych dwóch rodzajów zabezpieczeń traktować jednakowo. Dlatego tylko w przypadku małych zagrożeń można zastanawiać się który typ zabezpieczeń zastosować: mechaniczne czy elektroniczne. Przy dużych zagrożeniach konieczne jest stosowanie obu typów zabezpieczeń i to tak dobranych aby w ochronie współgrały ze sobą.Więcej informacji na ten temat można znaleźć w referacie pt. “Kiedy w jakim momencie system alarmowy powinien wykrywać przestępcę?” oraz na stronach “Okna – zabezpieczenia elektroniczne”.

Tabela zalecanych zabezpieczeń w zależności od rodzaju agresji.

metoda pokonywania zabezpieczenia zabezpieczenia mechaniczne zabezpieczenia elektroniczne
wejście bez otwierania okna czyli wybicie
[zniszczenie] szyby
wszystkie typy zabezpieczeń czyli: kraty, kraty z
siatką, rolety, okiennice, foliowanie szyb, szyby pancerne i kuloodporne,
czujki tłuczenia szkła przyklejane lub mikrofonowe
przestrzenne, także czujki objętościowe typu pasywne podczerwieni lub ultradźwiękowe,
otwarcie zamknięcia wewnętrznego, unikanie stosowania szybek dzielonych zwłaszcza w
sąsiedztwie zamków [1]. stosowanie zamknięć z odpowiednimi zabezpieczeniami
przed ich otwarciem (kluczyki), wszędzie gdzie jest to możliwe ześrubowywanie okien [2].
, solidne mocowanie szyb w ramach,
jw. oraz czujki kontaktronowe lub elektromechaniczne
sygnalizujące otwieranie
siłowe otwarcie zamknięcia okna powinny być dobrze widoczne z sąsiednich
posesji oraz zalecane jest ześrubowywanie i stosowanie solidnych zamknięć,
jw. oraz czujki inercyjne, wibracyjne itp.
wejście przez otwarte lub uchylone okno stosowanie zamknięć przy których pozostawienie okna
nie zamkniętego jest widoczne (np. wyraźnie inne ustawienie klamki okna), stosowanie
małych okienek do wietrzenia lub silnych blokad przy częściowo uchylonym oknie,
stosowanie klimatyzacji – okna nie otwierane!
jw. bez czujek przestrzennych

[1]. bardziej wytrzymałe są szyby duże z udawanym markowanym podziałem na małe szybki
[2]. do wietrzenia pomieszczeń używa się najczęściej tylko kilku wybranych okien czyli wszystkie pozostałę można zablokować dodatkowymi śrubami w taki sposób aby przy pomocy specjalnych koncówek można je było w razie potrzeby odkręcać

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w tabeli nasuwa się pytanie: a skąd mamy wiedzieć jakiego rodzaju agresji możemy się spodziewać?

Przy pierwszym rozpatrywaniu zagrożeń (jest to pierwszy krok umożliwiający dobór srodków ochrony) trzeba przyjąć jako jednakowo prawdopodobne wszystkie rodzaje agresji wymienione w tabeli a dopiero po bliższej analizie eliminuje się pewne rodzaje agresji jako niemożliwe lub mało prawdopodobne.

Przykład: mieszkania na n-tym piętrze budynku – okna z dala od balkonów czy gzymsów można w większosci przypadków traktować jako niezagrożone gdy w tym samym mieszkaniu okna i drzwi balkonowe na pewno są zagrożone przynajmniej próbą siłowego otwarcia.

Jakich rodzajów agresji można oczekiwać w konkretnych warunkach zależy nie tylko od usytuowania okien czy drzwi i ich konstrukcji lecz także od spodziewanego “łupu” czyli od stopnia zagrożenia chronionego obiektu.

Już po tym krótkim wstępie widać, że dobór srodków ochrony okien wcale nie jest taki prosty jak może się wydawać.

Autor:

Stefan Jerzy Siudalski
Specjalista w dziedzinie zabezpieczeń
Od 26 lat na liście biegłych sądowych z dziedziny ochrony
http://ochrona.siudalski.pl