Bloczki Fortis to drobnowymiarowe elementy do wznoszenia ścian. Wykonane są z keramzytu czyli wypalonej w wysokich temperaturach gliny pęczniejącej, piasku, cementu i styropianu. Bloczki nie zawierają żadnych pyłów. Produkuje się je w dwóch odmianach: Fortis GT – o grubości 31cm i Fortis GT BIS – o grubości 36cm . Elementy Fortis zbudowane są w 60% ze styropianu i w 40% z betonu keramzytowego. Element styropianowy tworzy jak gdyby układ labiryntowy oblany betonem keramzytowym. Dlatego ściany w systemie Fortis nie wymagają docieplenia a współczynnik przenikania ciepła dla takiej ściany bez uwzględnienia tynków wynosi Uo=0,184 W/m2*K.

Bloczki Fortis możemy również wykorzystać do wznoszenia ścian piwnic i ścian fundamentowych. Wtedy zamiast betonu keramzytowego stosuje się przy produkcji bloczków beton zwykły o klasie betonu nawet do B50.

Przy zastosowaniu keramzytu ciężar objętościowy ściany wynosi 250-400 kg/m3. ściany z bloczków Fortis muruje się bardzo szybko dzięki zastosowanej technice łączenia bloczków szczelnym zamkiem na pióro i wpust. Nie ma konieczności wykonywania spoin pionowych natomiast spoiny poziome wykonujemy z zaprawy ciepłochronnej czyli zawierającej jako wypełnienie kulki styropianowe. Jeden bloczek Fortis ma objętość 19 cegieł natomiast wagę 4 cegieł pełnych. Bloczki Fortis można łatwo przycinać piłą tarczową lub szlifierką kątową. Bloczki Fortis są mrozoodporne. Są również ognioodporne – decyduje o tym zastosowanie styropianu samogasnącego oraz zamknięcie styropianu w małych przestrzeniach, co zapobiega powstawaniu ciągu gorących gazów w czasie pożaru. Koszt wykonania murów w tej technologii jest z reguły niższy od ścian w innych technologiach jeżeli chcielibyśmy uzyskać podobne parametry ciepłochronne ściany zewnętrznej.