Grupa PSB S.A. śledzi ceny wiodących materiałów budowlanych, co pozwala obserwować zmiany trendów, które oddaje poniższy wykres.

 

wykres_psb.jpg

We wrześniu 2009 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, spadły ceny w 5 grupach towarowych, w 5 wzrosły, a w 1 (pokrycia i folie dachowe, rynny) nie zmieniły się. Najbardziej staniały materiały ścienne ceramiczne (o 11%), zauważalnie silikaty (-3,7%), o mniej niż 1% gazobetony, izolacje termiczne i chemia budowlana.
Dynamika wzrostu cen była niższa: ceny suchej zabudowy wnętrz były wyższe o 2,9%, izolacji wodochronnej o 1,4%, o mniej niż 1% wzrosły ceny narzędzi i sprzętu budowlanego, drewna i materiałów drewnopochodnych oraz stolarki otworowej, parapetów.
W kategorii „inne” zanotowano w 3 grupach spadek cen, w 1 grupie wzrost (w każdym przypadku były to zmiany minimalne), a w 3 grupach ceny nie zmieniły się.

Przychody PSB S.A. ze sprzedaży materiałów budowlanych we wrześniu 2009 r. były wyższe o 17% niż przed rokiem, a zarazem prawie o 25% wyższe niż w sierpniu 2009 r. Tak dobry wynik września wynika w dużym stopniu z organizowanych w regionach „Giełd PSB” dla składów PSB z udziałem dostawców Grupy oraz ogólnopolskiej kampanii promocyjnej, a rok temu takich działań nie było. Niemniej można wnioskować, że popyt na rynku utrzymuje się na wysokim poziomie.

Wciąż dane GUS nie są optymistyczne. W okresie od I do VIII 2009 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogółem wydano o 23,6% mniej pozwoleń na budowę mieszkań, a w kategorii mieszkania w budownictwie indywidualnym -9,7%. Podobna relacja między dynamikami zachodzi w zakresie mieszkań, których budowę rozpoczęto. W kategorii mieszkań ogółem spadek wyniósł 25,4%, natomiast w kategorii mieszkań w budownictwie indywidualnym zanotowano ujemną dynamikę 8,8%.