Od 1 stycznia 2009 roku wszystkie, zarówno nowo wybudowane, jak i
istniejące już nieruchomości,  muszą posiadać certyfikat
energetyczny określający ich energochłonność, który wprowadzony
został zgodnie z dyrektywą unijną EPD 2002/91/WE.

Eksperci
unijni dowiedli, że odpowiednie działania ekonomiczne mogą spowodować
spadek zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych nowych
krajów UE nawet do 60%.

Poprawi to bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, zwiększy jego niezależność od
dostawców energii elektrycznej z zagranicy, a co więcej, wpłynie
pozytywnie na środowisko, zmniejszając zanieczyszczenia powietrza, wody
i gruntów – komentuje prezes firmy ES POLSKA Michal Jalovecký. Nowa
dyrektywa energetyczna przedkłada obowiązek wykonania analizy
opłacalności stosowania odnawialnych źródeł energii na projektanta.
Powstaną dzięki temu różne oceny poszczególnych elementów budynków.

W
krajach zachodnich formuła ta sprawdziła się doskonale i certyfikowane
są tam niemal wszystkie elementy konstrukcji – okna, ściany, dachy,
kotły i systemy wentylacji – wyjaśnia Jalovecký.

Dyrektywa ma
stworzyć mechanizmy rynkowe dla rozwoju budownictwa energooszczędnego
oraz zmniejszyć efekty, jakie wzrost cen nośników energii wywiera na
koszty eksploatacji budynków mieszkalnych. Wyrobienie certyfikatu
będzie odpłatne i niezbędne. Od stycznia 2009 bez tego dokumentu nie
będzie można sprzedać ani wynająć żadnej nieruchomości.

Co to jest certyfikat
energetyczny nieruchomości?

Świadectwo energetyczne (inaczej certyfikat energetyczny)
jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu
zintegrowanej charakterystyki energetycznej, na podstawie, której następuje
przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej (A, B, C, D, E, F ). Podstawą
do sporządzenia zintegrowanej charakterystyki jest charakterystyka energetyczna
budynku określona w projekcie budowlanym lub dla budynku istniejącego, jeśli
brak jest dla niego dokumentacji projektowej – wyznaczana w w wyniku
inwentaryzacji. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników
energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na
energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku
użyteczności publicznej także oświetlenia.

 

Klasyfikacja
energetyczna budynków

 • Klasa A – budynek
  niskoenergetyczny – 20 do 45 kWh/m2 na rok
 • Klasa B - budynek energooszczędny
  – 45 do 80 kWh/m2 na rok
 • Klasa C - budynek
  średnioenergooszczędny – 80 do 100 kWh/m2 na rok
 • Klasa D - budynek
  średnioenergochłonny – 100 do 150 kWh/m2 na rok
 • Klasa E - budynek energochłonny -
  150 do 250 kWh/m2 na rok
 • Klasa F - budynek bardzo
  energochłonny – ponad 250 kWh/m2 na rok

 

Klasa energetyczna określa jakość energetyczną
nieruchomości, a co za tym idzie atrakcyjność budynku, czy lokalu pod kątem
sprzedaży lub wynajmu. Będzie też zawierać wskazówki dotyczące możliwych inwestycji
w tym zakresie. Takie opracowanie umożliwi oszacowanie wielkości przyszłych
kosztów eksploatacyjnych.

 

Kto może
wystawić świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem przygotowywanym
przez specjalistę, niezależnego licencjonowanego eksperta, ważnym 10 lat.
Świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego
projektant, kierownik budowy czy zarządzający tym budynkiem, a także jego
właściciel.

 

Podstawa prawna

Ustawa z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. nr 191, poz. 1373)