Świadectwo energetyczne to dokument który określa energochłonność budynku/lokalu i przypisuje mu tym samym jedną z siedmiu klas energetycznych (podobnie jak w przypadku sprzętu AGD). Sporządzany jest przez
licencjonowanego, niezależnego specjalistę (audytora). Im wyższa klasa
energetyczna budynku, tym niższe zużycie energii i niższe koszty
eksploatacji.

 

Co trzeba wiedzieć?

  • Paszport energetyczny jest przypisany dla budynku/lokalu a nie do właściciela czy użytkownika.
  • Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat.
  • Certyfikat energetyczny jest załącznikiem do książki obiektu budowlanego.
  • Paszport
    energetyczny ma formę pisemną oraz elektroniczną. Elektroniczna forma
    umożliwia rejestrację wystawionego paszportu energetycznego w krajowym
    rejestrze świadectw.

W przypadku, kiedy przed upływem jego
ważności zostaną przeprowadzone prace budowlane lub remontowe, mające
wpływ na zmianę charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu,
świadectwo energetyczne musi zostać sporządzone ponownie, tak, aby
odzwierciedlało stan faktyczny.
Jeżeli po 10 latach w budynku nie
przeprowadzono żadnych zmian ani modernizacji, paszport energetyczny
musi zostać uaktualniony a jego ważność przedłużona o następne 10 lat.

 

Jak wygląda i co zawiera?

Świadectwo
energetyczne w formie pisemnej ma postać dokumentu, oprawionego
w okładkę A4 w taki sposób, który uniemożliwia jego zdekompletowanie.
Dane i obliczenia, na podstawie których zostało sporządzone, mają postać załączników.

Według projektu rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury, polski paszport energetyczny będzie składał się z czterech części:

1.Strona tytułowa.

a. adres budynku/lokalu i dane właściciela
b. wartość wskaźnika charakterystyki energetycznej EP (ilość energii potrzebnej na metr kwadratowy)
c. klasa energetyczna budynku/lokalu, w skali literowej od A do G (przypisana na podstawie wskaźnika
    WZE, porównującego oceniony budynek do standardu minimalnego)
d. nazwisko, adres i numer licencji audytora
e. data wydania i data ważności
f. numer świadectwa

2.Techniczny opis budynku/lokalu: przeznaczenie i data oddania do użytkowania, konstrukcja, system ogrzewania i jego
   sprawność, system wentylacji, system przygotowania ciepłej wody i jego sprawność, system klimatyzacji, system
   oświetlenia, zdjęcie lub szkic rzutu i przekroju budynku

3.Charakterystyka energetyczna:

a.
tabela zawierająca wskaźniki porównawcze i roczne zapotrzebowanie
energii na potrzeby: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej
wody, klimatyzacji i oświetlenia.
b. obliczenie wskaźnika zintegrowanej charakterystyki energetycznej WZE

4.Uwagi dotyczące poprawy jakości energetycznej (jego eksploatacji i wskazanych modernizacji) oraz informacja o podstawach prawnych świadectwa.

 

Na podst. mat. z www.PaszportEnergetyczny.pl