Gazeta Prawna podaje, że wszyscy fachowcy, którzy uzyskali kwalifikacje niezbędne do wykonywania
zawodu architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty, będą mogli
pracować w Polsce. Ma zagwarantować to przyjęty przez Sejm projekt o
zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z nowymi przepisami izby samorządów zawodowych będą przyjmować
w swoje szeregi członków także z innych krajów Unii Europejskiej.
Również polscy fachowcy będą mogli łatwiej dochodzić swoich praw za
granicą – czytamy w dzienniku. Dodatkowo ma zostać wprowadzony długo zapowiadany rejestr
wniosków i decyzji budowlanych w formie elektronicznej w celu
umożliwienia stałego monitoringu rejestru wydawanych pozwoleń na budowę.