- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Deszczułki prostopadłe do włókien (ryfty)

Klaus J. Galil-a – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Ryfty są to deszczułki z pierścieniami przyrostów rocznych usytuowanymi prostopadle, lub prawie prostopadle do płaszczyzny deski.

Ryfty zachowują większą stabilność kształtów niż deski cięte wzdłuż słojów. Ich wygląd jednakże z powodu wyraźnego rysunku słojów jest wtedy bardziej prozaiczny. Ponieważ skurcz drewna w kierunku promienistym stanowi około połowy tego, co w płaszczyźnie prostopadłej do włókien, szerokość deski przy zmianie wilgotności drewna zmienia się mniej, niż desek ciętych wzdłuż słojów. Ogólne odkształcenia ryftów są znacznie mniejsze. Ściśle biorąc, jako ryfty powinno się traktować tylko deski z pierścieniami przyrostów rocznych usytuowanymi pionowo, lub prawie pionowo. Kąt pomiędzy kierunkiem pierścienia i krawędzią określającą szerokość deski nie może być mniejszy od 60!. Wtedy deskę określa się jako “ryft szlachetny” (rys. 1).


Jeśli zaznaczony na rysunku kąt zawiera się w przedziale 30-600, deski określa się jako “półryfty” (rys. 2)Cechy jakościowe, których należy szczególnie dotrzymywać. Ten warunek musi być koniecznie spełniony, aby deszczułki charakteryzowały się podanymi poprzednio cechami.


Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

Adres artykułu: http://solidnydom.pl/deszczulki-prostopadle-do-wlokien-ryfty.html

Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.