Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem zmian do ustawy z 8
grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych – informuje Rzeczpospolita.

Według zapewnień Piotra Stycznia, wiceministra infrastruktury, gminy
będą mogły ubiegać się o dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych,
czyli takich, które mogą wynająć swoim mieszkańcom za pełny czynsz. Obecnie mogą one liczyć na dopłatę m.in. do remontów,
przebudowy budynków mieszkalnych na lokale socjalne i noclegownie.
Ministerstwo chce w ten sposób zachęcić gminy do budowy mieszkań
komunalnych. Gminy po wybudowaniu domu komunalnego proponowałyby
wynajęcie mieszkania osobom z budynków o niskim standardzie. Te zaś 
- czytamy dalej – byłyby przeznaczane na lokale socjalne, czyli na mieszkania dla
najuboższych swoich mieszkańców oraz dla oczekujących na eksmisję. W
tej chwili brakuje lokali socjalnych, gminy budują ich niewiele,
kolejka oczekujących jest długa dzięki temu może się trochę skróci.

Ministerstwo chce umożliwić ponadto gminom
zaciąganie kredytów na podstawie tej ustawy na odkupienie od osób
fizycznych oraz prawnych dawnych budynków zakładowych (wraz z
lokatorami). Jak podaje dziennik, chodzi o całe osiedla mieszkaniowe sprzedawane z najemcami
na początku lat 90. za symboliczną złotówkę przez prywatyzowane i
upadające przedsiębiorstwa państwowe. Resort infrastruktury proponuje,
żeby dofinansowanie obu celów wynosiło od 30 do 40 proc. Obecnie
dofinansowanie jest różnej wysokości i zależy od rodzaju inwestycji.
Dopłaty pochodzą z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, którym dysponuje
Bank Gospodarstwa Krajowego.