- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Dokumentacja przekazywana przy przejmowaniu do eksploatacji

Właściciel lub zarządca przejmujący obiekt do eksploatacji winien otrzymać od strony przekazującej komplet załączników do protokołu odbioru końcowego wyszczególnionych w punkcie 7.1.6 niniejszego poradnika, przy czym szczególną uwagę zwrócić należy na komplet dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i dokumentacji techniczno – ruchowej.


Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

Adres artykułu: http://solidnydom.pl/dokumentacja-przekazywana-przy-przejmowaniu-do-eksploatacji.html

Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.