Jak informuje Rzeczpospolita wysokość premii remontowej ma stanowić 20 proc. kosztów remontu, lecz nie więcej niż 30 proc. wykorzystanej kwoty kredytu. Będą mogły starać się o nią wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie, a także właściciele domów jednorodzinnych. Premia będzie przyznawana wyłącznie na przedsięwzięcia w budynkach, których użytkowanie rozpoczęło się przed 14 sierpnia 1961 roku. Zaciągnięcie kredytu jest jednym z warunków jej uzyskania.
Rząd chce także wesprzeć termomodernizację budynków mieszkalnych. Premia na ten cel będzie przyznawana inwestorom, którzy przedstawią audyt energetyczny i udowodnią, że przedsięwzięcie zmniejszy zużycie energii w budynku.

Dodatkowo właściciele domów z lokatorami z kwaterunku będą mogli wystąpić o premię specjalną obliczoną na podstawie m.in. okresu obowiązywania w stosunku do nich ustawowych ograniczeń w podwyższaniu czynszu.
Premie będą wypłacane od stycznia 2008 r. z Funduszu Remontów, którym ma zarządzać Bank Gospodarstwa Krajowego. Wnioski o premie będzie można składać w bankach udzielających kredytu na remont i współpracujących z BGK - dodaje Rzeczpospolita