Poprawa jakości życia zdaje się być głównym czynnikiem, na jaki
zwracają uwagę producenci materiałów do wykańczania wnętrz. Lecz co to
tak naprawdę znaczy i skąd takie właściwości podłogi?

Zwykle
nakłada na materiale izolującym położonym bezpośrednio na podłożu
podłoga pływająca nie jest na stałe do niego przytwierdzona. Umożliwia
to jej wyższym warstwom przemieszczanie się na skutek zmiany wymiarów,
spowodowanymi różnicami temperatury czy chłonięciem lub oddawaniem
wilgoci. Stąpając po powierzchni można odnieść wrażenie, iż podłoga
dryfuje, reaguje na każdy nacisk i ruch. Ponadto z definicji taka
podłoga nie wykazuje kontaktu z elementami przylegającymi takimi jak
ściany czy inne fragmenty konstrukcji budynku. Uzyskuje się to przy
pomocy szczelin obwodowych wypełnionych materiałami izolującymi oraz
profili progowych oddzielających posadzkę pływającą od innych posadzek.
To właśnie w przypadku podłogi pływającej, podobny charakter ma także
posadzka, a więc warstwa użytkowa podłogi układana na warstwie
sprężynująco-izolującej, ale do niej nie mocowana. W przypadku posadzki
dylatacje maskuje się listwami przyściennymi mocowanymi do ściany.

podloga_plywajaca.jpgDobrze
zaprojektowana i wykonana stanowi wyjątkowo dobrą izolację od dźwięków
uderzeniowych (kroki, odgłosy upadających przedmiotów) i powietrznych
(muzyka, rozmowa, telewizor) a efekt taki uzyskuje się dzięki warstwom,
z jakich składa się konstrukcja takiej podłogi. Położone na stropie
płyty z wełny mineralnej, izolacja przeciwwilgociowa, podkład i
posadzka przesądzają o izolacji akustycznej. Duże znaczenie ma także
sztywność dynamiczna – parametr, od którego wprost proporcjonalnie
zależy jakość tłumienia dźwięków uderzeniowych. Sam parametr jest
liczony jako iloraz działającej siły i zmiany grubości materiału wraz z
jego powierzchnią. A im jest on niższy, tym właściwości izolacyjne
materiału są lepsze.

Istniej także podniesiona podłoga.
Montowana jest na konstrukcji wsporczej (słupki mocowane do stropu),
profilach usztywniających i płytach podłogowych o dobrych parametrach
akustycznych lub jastrychu. Zazwyczaj spotykana w bardzo wysokich
pomieszczeniach wraz z sufitem podwieszanym w sposób bardziej
zauważalny spełnia funkcję izolacji akustycznej.

Podłoga
pływająca skutecznie zapobiega przenoszeniu się hałasów pomiędzy
kondygnacjami, co jest szczególnie ważne w przypadku domków
jednorodzinnych. Swoboda ruchów elementów podłogi oraz dobre materiały
izolacyjne (styropian elastyczny, wełna akustyczna) wraz z fachowym
wykonaniem skutkują uzyskaniem cichego wnętrza. Ochrona przed dźwiękami
realizowana na etapie budowy (wykonanie izolacji akustycznej stropów)
pozwala na komfortowe korzystanie z podłogi nie tylko jej użytkownikom,
ale i… sąsiadom.