- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Elektronika – ceny systemów alarmowych

W skład system alarmowego mogą wchodzić w zależności od założonej szczelności
ochrony i cech chronionego obiektu takie lub inne elementy w mniejszej lub większej
liczbie. Do zbudowania najprostszego systemu alarmowego potrzebne jednak są pewne
elementy bez których trudno mówić o systemie. Do tych urządzeń należą: centralka,
klucz systemu (może być zamontowany w centralce) przynajmniej jedna czujka i jeden z
wymienionych w tabeli sygnalizatorów.

Ze względu na sposób przesyłania informacji od czujek do centralki wyróżnia się
dwa podstawowe systemy:

  • przewodowe czyli
    połączenia między elementami systemu są prowadzone przewodami,
  • radiowe czyli
    każda z czujek ma własny mikronadajnik z którego sygnał odbierany jest przez
    centralkę. W tym ostatnim systemie każda z czujek ma własne zasilanie bateryjne.
    Centralkę odbierającą sygnały z czujek możemy wtedy umieścić nawet u sąsiada.

Jeśli w odległości od naszego domu 100-200 m przez cały rok mieszka ktoś na kim
możemy polegać, że w razie zagrożenia będzie chciał i umiał skutecznie
interweniować można zastosować właśnie systemy radiowe z zamontowaniem sygnalizatora
lub centralki np. u sąsiada. Sprawdzić tylko należy czy jest wystarczająca
odległość między tymi domami czy mieszkaniami.

W tabeli nr 5 zebrane są wraz cenami urządzenia najczęściej stosowane do budowy
systemów alarmowych przeznaczonych do ochrony mieszkań i willi.

Tab. 5 Kompletowanie elementów systemu alarmowego, wstępna ocena kosztów.

kompletowanie elementów elementy systemu przewodowego radiowego
musi być centralka 150-450 250-740
jw. pilot nie wymagany 60-190
musi być przynajmniej jeden z wymienionych
w grupie
czujnik (czujka):
-kontaktronowy
lub elektromechaniczny

- pasywna podczerwieni lub inna objętościowa (przestrzenna)

5-8
30-150
80
165-360
jw. sygnalizator:
-
akustyczno- optyczny,
-dialer,
-monitoring radiowy lub system SEZAM
4-50
150-300

300-1600/30-200*

670
150-910

<- tak samo

w zależności od obiektu i zakładanego stopnia
ochrony
- w każdym pomieszczeniu chronionym odpowiednia
czujka -ceny należy zsumować,(patrz ceny poniżej)
30-700 80-360
mogą być: czujki tłuczenia szyby 60-120 180-220
czujki dualne 90-700
szyfrator 30-100
przyciski napadowe 6-30 180-200
czujki sygnalizacji pożaru 60-220 220
domofon 9-40
videofon 800-1600
powiadomienie przez pageer cena dialera + pageera

*przy monitorowaniu obiektu liczy się koszt podłączenia i
miesięczna opłata

Dla systemów tzw. przewodowych dla obliczenia łącznej kwoty
jaką trzeba przeznaczyć na system alarmowy ceny elementów należy zsumować i
przemnożyć przez 1,5-2 (aby wliczyć koszty montażu).

Ponieważ systemy radiowe można, przy odrobinie znajomości
techniki, zamontować samemu to do sumy użytych elementów trzeba jedynie doliczyć
ewentualnie koszt baterii (dla każdego elementu) i to wszystko. Przy zamawianiu montażu
współczynnik przemnożenia wynosi 1,1-1,2.

Autor:

Stefan Jerzy Siudalski
Specjalista w dziedzinie zabezpieczeń
Od 26 lat na liście biegłych sądowych z dziedziny ochrony
http://ochrona.siudalski.pl [1]


Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

Adres artykułu: http://solidnydom.pl/elektronika-ceny-systemow-alarmowych.html

URLs in this post:

[1] http://ochrona.siudalski.pl: http://ochrona.siudalski.pl

Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.