Ze względu na prace nad przepisami zgodnymi dyrektywą UE 2002/91 z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynku,  resort budownictwa rezygnuje z przygotowanego w ubiegłym roku projektu ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i chce, aby kwestia ta została rozwiązana w nowej ustawie Prawo budowlane – pisze Gazeta Prawna. Nowe przepisy, ktore przygotwuje Ministerstwo Budownictwa zakładają, że ocenie energetycznej będą podlegały budynki oraz lokale mieszkalne, budynki zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Ocena energetyczna ma być dokonywana według określonego współczynnika EP, którego wartość zadecyduje o przyporządkowaniu budynku lub lokalu mieszkalnego do jednej z siedmiu klas energetycznych – czytamy w GP. Tym samym każdy lokal czy budynek poddany ocenie energetycznej, otrzyma świadectwo energetyczne budynku. Uzyskanie certyfikatu energetycznego będzie się wiązało z kosztami – właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli sprzedać, wynająć lub wydzierżawić dom lub mieszkanie, zapłacą za certyfikat około 1 tys. złotych