BuildDesk
Polska, ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej przeanalizował
wpływ przeprowadzonej termomodernizacji na zmniejszenie kosztów
eksploatacji bloków mieszkalnych. W prezentowanych przykładach
wykorzystano audyty energetyczne przeprowadzone dla bloków mieszkalnych
w trzech miastach Polski, mających podobną kubaturę i zbliżoną liczbę
kondygnacji.

Porównanie pokazuje, że dobranie odpowiednich
narzędzi termomodernizacji widocznie wpływa na zmniejszenie
zapotrzebowania domów mieszkalnych na energię.

blok_noc.jpg

Przykład I: Zwrot inwestycji już po 7 latach

Budynek oddano do użytku w 1986 roku. Został
wybudowany z cegły żerańskiej. Na 1754,3 m2 w 55 pomieszczeniach
mieszka w nim 78 osób. Kubatura do ogrzewania to 4758,37 m2. Źródłem
zarówno centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej jest
kotłownia.

Audyt energetyczny wykazał, że termomodernizacja
powinna objąć modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie
nowej centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż wodomierzy i
ocieplenie budynku. Po zrealizowaniu inwestycji wskaźnik sezonowego
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie
grzewczym zmniejszy się o ponad 45 proc. – z 249,0 do 135,93
kWh/(m2rok). Z kolei zapotrzebowanie na energię obniży się ok. 36 proc.
Oznacza to zmniejszenie dotychczasowych wydatków związanych z jej
wykorzystaniem o ponad 62 tys. złotych rocznie.

Całkowity koszt inwestycji to około 445 tysięcy
złotych, jednakże dzięki wsparciu w postaci premii termomodernizacyjnej
inwestycja ta jest bardzo opłacalna – zwrot poniesionych nakładów
zgodnie z audytem energetycznym ma nastąpić po 7 latach użytkowania.

Przykład II: Roczna oszczędność kosztów energii to 21,5 tys. zł

Budynek powstał 36 lat temu, w technologii wielkiego
bloku. Na powierzchni 1320,5 m2 mieszka w nim 67 osób. Kubatura budynku
wynosi 4845 m2. Ogrzewanie zasilane jest z węzła cieplnego, natomiast
ciepła woda użytkowa z kotłowni lokalnej. Proponowana w audycie
energetycznym modernizacja ma objąć instalację centralnego ogrzewania,
ocieplenie dachu, ścian budynku i klatki schodowej oraz wymianę okien.

Po zrealizowaniu działań wskaźnik sezonowego
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie
grzewczym zmniejszy się o prawie 38 proc. – z 265,6 do 165,3
kWh/(m2rok)). Zapotrzebowanie na energię obniży się o ponad 28 proc.,
czyli dotychczasowe wydatki związane z eksploatacją budynku będą niższe
o ponad 21,5 tys. zł rocznie.

Audyt energetyczny pokazał, że całkowity koszt
inwestycji termomodernizacyjnej to około 266 tys. zł. Natomiast zwrot
poniesionych nakładów ma nastąpić po 12 latach użytkowania.

Przykład III: Spadek zapotrzebowania na ciepło o 50 proc.

W 24-letnim bloku mieszka 105 osób. Powierzchnia
użytkowa budynku wynosi 1584 m2, a kubatura do ogrzewania to 4413,75
m2. W budynku jest wykorzystywane centralne ogrzewanie zasilane z węzła
ciepłego, a ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w kotłowni.

Audyt energetyczny wykazał, że termomodernizacja
powinna obejmować inwestycję w instalacje centralnego ogrzewania,
ocieplenie dachu, ścian budynku i klatki schodowej oraz wymianę i
wentylację drzwi. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym zmniejszy się
dzięki temu o ponad połowę – z 145,6 do 72,7 [kWh/(m2rok)].

Z kolei zapotrzebowanie na energię obniży się o
ponad 36 proc., co oznacza zmniejszenie dotychczasowych wydatków
związanych z eksploatacją budynku o prawie 22 tys. zł rocznie.
Całkowity koszt inwestycji to około 233 tysięcy złotych. Wzrost
poniesionych nakładów ma nastąpić po blisko 11 latach użytkowania.

Podsumowanie

Wszystkie przykłady pokazują, że wybór optymalnego
dla każdego budynku wariantu termomodernizacji generuje największe
oszczędności przy możliwie najniższych kosztach. Warto zauważyć
również, że wysokość osiągniętych oszczędności nie jest wprost
proporcjonalna do poniesionych nakładów inwestycyjnych. Wynika to z
faktu, że na odpowiedni dobór usprawnień składa się pogłębiona analiza
wielu czynników. Są to między innymi materiały, z których budynek jest
wykonany, stan instalacji c.o. i c.w.o, rok oddania do użytku oraz
wielkość budynku, czy stan wentylacji. Dlatego właśnie szczegółowy
audyt energetyczny powinien poprzedzać każdą termomodernizację tak, aby
realizowana modernizacja była rozwiązaniem optymalnym dla danego
budynku.

Porównywane budynki zmniejszyły
zapotrzebowanie na energię średnio o 33%. Jak widać zatem
termomodernizacja to inwestycja, która generuje w przyszłości realne
oszczędności w budżetach domowych.