BuildDesk Polska, ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej
przeanalizował wpływ przeprowadzonej termomodernizacji na zmniejszenie
kosztów eksploatacji bloków mieszkalnych. W prezentowanych przykładach
wykorzystano audyty energetyczne przeprowadzone dla bloków mieszkalnych
w trzech miastach Polski, mających podobną kubaturę i zbliżoną liczbę
kondygnacji. Porównanie pokazuje, że dobranie odpowiednich narzędzi
termomodernizacji widocznie wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania
domów mieszkalnych na energię.

Przykład I: Zwrot inwestycji już po 7 latach
Budynek oddano do użytku w 1986 roku. Został wybudowany z cegły
żerańskiej. Na 1754,3 m2 w 55 pomieszczeniach mieszka w nim 78 osób.
Kubatura do ogrzewania to 4758,37 m2. Źródłem zarówno centralnego
ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej jest kotłownia.
Audyt
energetyczny wykazał, że termomodernizacja powinna objąć modernizację
instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie nowej centralnej
instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż wodomierzy i ocieplenie
budynku. Po zrealizowaniu inwestycji wskaźnik sezonowego
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie
grzewczym zmniejszy się o ponad 45 proc. – z 249,0 do 135,93
kWh/(m2rok). Z kolei zapotrzebowanie na energię obniży się ok. 36 proc.
Oznacza to zmniejszenie dotychczasowych wydatków związanych z jej
wykorzystaniem o ponad 62 tys. złotych rocznie. Całkowity koszt
inwestycji to około 445 tysięcy złotych, jednakże dzięki wsparciu w
postaci premii termomodernizacyjnej inwestycja ta jest bardzo opłacalna
- zwrot poniesionych nakładów zgodnie z audytem energetycznym ma
nastąpić po 7 latach użytkowania.

Przykład II: Roczna oszczędność kosztów energii to 21,5 tys. zł
Budynek powstał 36 lat temu, w technologii wielkiego bloku. Na
powierzchni 1320,5 m2 mieszka w nim 67 osób. Kubatura budynku wynosi
4845 m2. Ogrzewanie zasilane jest z węzła cieplnego, natomiast ciepła
woda użytkowa z kotłowni lokalnej.
Proponowana w audycie
energetycznym modernizacja ma objąć instalację centralnego ogrzewania,
ocieplenie dachu, ścian budynku i klatki schodowej oraz wymianę okien.
Po zrealizowaniu działań wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym zmniejszy się o
prawie 38 proc. – z 265,6 do 165,3 kWh/(m2rok)). Zapotrzebowanie na
energię obniży się o ponad 28 proc., czyli dotychczasowe wydatki
związane z eksploatacją budynku będą niższe o ponad 21,5 tys. zł
rocznie. Audyt energetyczny pokazał, że całkowity koszt inwestycji
termomodernizacyjnej to około 266 tys. zł. Natomiast zwrot poniesionych
nakładów ma nastąpić po 12 latach użytkowania.

Przykład III: Spadek zapotrzebowania na ciepło o 50 proc.
W 24-letnim bloku mieszka 105 osób. Powierzchnia użytkowa budynku
wynosi 1584 m2, a kubatura do ogrzewania to 4413,75 m2. W budynku jest
wykorzystywane centralne ogrzewanie zasilane z węzła ciepłego, a ciepła
woda użytkowa przygotowywana jest w kotłowni.
Audyt energetyczny
wykazał, że termomodernizacja powinna obejmować inwestycję w instalacje
centralnego ogrzewania, ocieplenie dachu, ścian budynku i klatki
schodowej oraz wymianę i wentylację drzwi. Wskaźnik sezonowego
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie
grzewczym zmniejszy się dzięki temu o ponad połowę – z 145,6 do 72,7
[kWh/(m2rok)]. Z kolei zapotrzebowanie na energię obniży się o ponad 36
proc., co oznacza zmniejszenie dotychczasowych wydatków związanych z
eksploatacją budynku o prawie 22 tys. zł rocznie. Całkowity koszt
inwestycji to około 233 tysięcy złotych. Wzrost poniesionych nakładów
ma nastąpić po blisko 11 latach użytkowania.

Wszystkie
przykłady pokazują, że wybór optymalnego dla każdego budynku wariantu
termomodernizacji generuje największe oszczędności przy możliwie
najniższych kosztach. Warto zauważyć również, że wysokość osiągniętych
oszczędności nie jest wprost proporcjonalna do poniesionych nakładów
inwestycyjnych. Wynika to z faktu, że na odpowiedni dobór usprawnień
składa się pogłębiona analiza wielu czynników. Są to między innymi
materiały, z których budynek jest wykonany, stan instalacji c.o. i
c.w.o, rok oddania do użytku oraz wielkość budynku, czy stan
wentylacji. Dlatego właśnie szczegółowy audyt energetyczny powinien
poprzedzać każdą termomodernizację tak, aby realizowana modernizacja
była rozwiązaniem optymalnym dla danego budynku.
Porównywane
budynki zmniejszyły zapotrzebowanie na energię średnio o 33%. Jak widać
zatem termomodernizacja to inwestycja, która generuje w przyszłości
realne oszczędności w budżetach domowych.