W nowoczesnym dachu spadzistym na zewnętrznej
stronie więźby dachowej montuje się folie wstępnego krycia
FWK. Są to folie paroprzepuszczalne, przez które nagromadzona w
warstwie ocieplenia para wodna może odparować na zewnątrz. Taką
folię mocuje się do krokwii za pomocą zszywek tapicerskich. Na
folię od góry przybija się koniecznie kontrłaty i łaty. Na
łatach układa się pokrycie czyli dachówkę lub blachę.
Produkowane są dwa rodzaje folii FWK o niskiej i wysokiej
paroprzepuszczalności. Przy stosowaniu folii o niskiej
paroprzepuszczalności koniecznie musimy zapewnić wentylację
pomiędzy ociepleniem a folią ( minimum 2cm). Przy stosowaniu
folii o wysokiej paroprzepuszczalności możemy montować
ocieplenie bezpośrednio do folii bez wentylacyjnej pustki
powietrznej. Przy zakupie folii paroprzepuszczalnej należy
również zwrócić uwagę na jej odporność na promienie UV.
Jeżeli folia nie zostanie w krótkim czasie przykryta dachówką
musimy kupić folię FWK o wysokiej odporności na promienie UV,
zwykła folia po dłuższym czasie zostanie zniszczona przez
promienie słoneczne.
Natomiast po zamontowaniu ocieplenia od strony wewnętrznej
montujemy drugą folię. Jest to folia paroizolacyjna. Folia ta
zabezpiecza przed napływającą z wnętrza domu parą wodną.
Drugą funkcją jaką ma spełniać folia paroizolacyjna, jest
zapobieganie ucieczce ciepła przez przewiewanie. Najlepsze są
folie z dodatkową warstwą aluminiową ponieważ folia
aluminiowa dodatkowo odbija promieniowanie cieplne. Folia
paroizolacyjna powinna być ułożona bardzo szczelnie -
najlepiej jeśli układa się ją z zakładami co najmniej 20cm.
Warto również skleić zakłady pomiędzy sobą i przykleić
folię do ścian. Para wodna w warstwie ocieplenia przemieszcza
się od strony cieplejszej do chłodniejszej. Dlatego warstwę
paroizolacji należy umieszczać zawsze na cieplejszej stronie
przegrody. W Polsce jako folie paroizolacyjne stosuje się
polietylen (PE) o grubości 0,2mm. Najlepiej jeśli kierownik
budowy sprawdzi założenie folii paroprzepuszczalnej przed
położeniem dachówki oraz folii paroizolacyjnej przed
przykręceniem płyt gipsowych.