plac_budowy2_1.jpgFundamenty to
podstawa domu jednorodzinnego. Od właściwie posadowionego domu i doboru rozwiązania fundamentu zależeć będzie jego trwałość i bezpieczeństwo dla późniejszych domowników. Ponadto fundamenty zapewnią stateczność budowli i
jej ochronę przed zawilgoceniem i zmianami temperatury podłoża. Fundamenty są
istotnym elementem domu ze względu na to, że stanowią jego solidną podstawę i
mają wpływ na równomierne osiadanie całej budowli, co rozkłada jej obciążenie
na powierzchnię gruntu.

Na etapie wyboru
fundamentów należy wziąć pod uwagę konstrukcję domu (ciężar obiektu), warunki
gruntowe na działce oraz sposób prowadzenia robót budowlanych. Powyższe
elementy powinny być opisane w projekcie domu. Geodeta dodatkowo wytycza linię
zabudowy wraz z zaznaczeniem trasy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Wytyczne
powinny być zgodne z planem zagospodarowania terenu. Pod okiem projektanta, a w przypadku szczególnych warunków geodezyjnych, również pod nadzorem inspektora
nadzoru, ekipa budowlana rozpoczyna prace związane z wykonaniem wykopu pod fundament
zgodnie z wytyczoną przez geodetę linią.

Warunki
wodno-gruntowe

plac_budowy_1.jpg„Już na etapie projektowania domu określa się warunki
wodno-gruntowe działki pod budowę i zleca się badania geotechniczne. Wskażą
one, na jakiej głębokości zalega woda gruntowa, jaka jest grubość warstwy
nośnej, która będzie znajdować się pod fundamentem. Tylko w ten sposób ochronimy
nasz przyszły dom przed napływem wody opadowej i gruntowej” powiedział
Sławomir Chmura, menedżer budowy z firmy ES POLSKA.

Rodzaj fundamentu

Wielkość domu i typ
podłoża na działce budowlanej mają wpływ na rodzaj zastosowanego fundamentu,
jego głębokość i szerokość. Warto zastosować najlepszej jakości trwałe
materiały.

Materiały, z których
wykonuje się fundamenty to głównie beton i żelbeton. Zależnie od rodzaju i przeznaczenia fundamentu są to bloczki betonowe lub keramzytowe.
Powinny to być materiały odporne na mróz, wilgotność, substancje chemiczne i
biologiczne, a przede wszystkim odznaczać się wytrzymałością. W
budownictwie jednorodzinnym fundamenty wylewa się pod ścianami nośnymi, słupami
i kominami. Najpierw przygotowuje się ławy fundamentowe, w których układa się
zbrojenie z prętów stalowych. Całość wypełnia się betonem i poziomuje się górną
powierzchnię fundamentu, na której układa się później bloki ścienne.