Dospel.jpgDobrodziejstwo natury
W naszych warunkach klimatycznych tuż pod powierzchnią ziemi, na
głębokości ok. 1,5 m, panuje temperatura średnio około 10 st. C. Latem,
w zależności od temperatury powietrza i nasłonecznienia, wzrasta ona do
maksymalnie 15 st C, a w zimie nie spada poniżej 4 st C. To
dobrodziejstwo natury stanowi zatem doskonałe źródło energii cieplnej
lub chłodniczej w zależności od pory roku. Dlaczego by zatem z niego
nie skorzystać?
Tak też pomyśleli sobie specjaliści od wentylacji i zaprojektowali
Gruntowy Wymiennik Ciepła (GWC). Został on tak stworzony, aby
wykorzystywał darmową energię zgromadzoną w ziemi i współpracował z
układami wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. GWC odpowiada za
wymianę energii cieplnej między gruntem, a powietrzem dostarczanym do
pomieszczeń poprzez system wentylacji. GWC ma za zadanie wstępne
ogrzanie powietrza zimą, a schłodzenia latem, zanim dotrze ono do
centrali wentylacyjnej.


Gruntowy Wymiennik Ciepła – jak to działa?

Dostępne na rynku Gruntowe Wymienniki Ciepła to kilkadziesiąt metrów
rury o średnicy 100 – 150 mm zakopanej pod powierzchnią gruntu,
połączonej z czerpnią terenową. Poprzez czerpnię, która w praktyce jest
słupem zakończonym siatką i daszkiem, zasysane jest świeże powietrze.
Trafia one do rur, gdzie jest ogrzewane i doprowadzone do centrali
wentylacyjnej, a następnie rozprowadzane po domu. System ten ma jednak
kilka wad. Kłopoty pojawiają się w momencie, kiedy wężownicę chcemy
położyć na małej działce i musimy ją gęsto ułożyć. Jeśli znajdzie się
ona w miejscu, np. podjazdu dla samochodów osunięcie ziemi może
spowodować zgniecenie rury i zniszczenie systemu. Najpoważniejszą wadą
są jednak problemy natury higienicznej. W systemie rur zbiera się
wilgoć, co w połączeniu z zasysanymi poprzez czerpnię terenową kurzem,
insektami czy drobnymi zanieczyszczeniami stanowi doskonałe warunki do
rozwoju pleśni, grzybów i bakterii.

Chcąc uniknąć tego typu problemów należy skorzystać z nowoczesnego
systemu GWC proponowanego przez firmę Dospel. Rury zakopane pod
powierzchnią ziemi mają o wiele mniejszy przekrój (40 mm) i krąży w
nich roztwór glikolu. Te innowacyjne rozwiązania powodują, iż system
oferowany przez firmę Dospel jest bardzo odporny na wpływy mechaniczne,
a wężownica ZWC może przebiegać nawet pod fundamentami budynku.
Dodatkowo w systemie Dospel, dzięki całkowitej separacji powietrza od
gruntu, nie występują problemy z pleśnią, bakteriami czy nieprzyjemnymi
zapachami. Przekazywanie ciepła odbywa się w module WPC (wymiennik
ciecz-powietrze), najczęściej w pobliżu centrali wentylacyjnej, np.
Daytona 250. Stamtąd ogrzane powietrze kanałami wentylacyjnymi jest
rozprowadzane po domu.


Gruntowy Wymiennik Ciepła – co możesz zyskać?

Gruntowy Wymiennik Ciepła w połączeniu z systemem wentylacji mechanicznej jest użyteczny przez cały rok.
Zimą GWC odpowiada za wstępne ogrzanie powietrza docierającego do
centrali wentylacyjnej. Chroni to rekuperator przed zamarznięciem, a
także znacząco wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji (brak
konieczności wstępnego nagrzewania powietrza, np. nagrzewnicą
elektryczną). GWC firmy Dospel pozwalana na uzyskanie nawet do 2 kw
energii cieplnej.
Biorąc pod uwagę to, iż w ostatnich latach zimy w naszym kraju są dość
łagodne, a za to lato upalne warto zwrócić uwagę na korzyści, jakie
płyną z eksploatowania GWC w roli ekologicznego klimatyzatora.
Zakładamy, że na zewnątrz temperatura osiąga 30 st. C. GWC powoduje, że
powietrze nawiewane do domu za pośrednictwem centrali wentylacyjnej
jest schłodzone o około 5 st. C – te kilka stopni mniej zdecydowanie
poprawią mikroklimat wewnątrz pomieszczeń zapewniając uczucie
przyjemnego chłodu. W ten sposób zyskujemy podwójnie. Z jednej strony
mamy naturalną klimatyzację, która w odróżnieniu od tradycyjnej nie
wpływa negatywnie na stan zdrowia, a z drugiej – nasz portfel jest
zasobniejszy, ponieważ ta metoda chłodzenie powietrza jest wyraźnie
tańsza od klimatyzatora.
GWC w połączeniu z centralą z odzyskiem ciepła Daytona doskonale
sprawdza się także w okresach przejściowych takich jak wczesna wiosna
czy jesień. Dzięki niemu można utrzymać w domu stałą temperaturę bez
konieczności uruchomiania kotłów grzewczych, które przy pracy
start-stop-start pobierają znaczne ilości energii.
Gruntowy Wymiennik Ciepła firmy Dospel wykorzystując odnawialną energię zapewni komfortowe warunki w twoim domu przez cały rok.