Grzejniki płytowe, łazienkowe czy konwektorowe oferowane na polskim rynku, podobnie jak inne wyroby budowlane, muszą spełniać wymagania określonych norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Na co zwracać uwagę w oznaczeniach przy zakupie, aby wybrany przez nas grzejnik służył bezawaryjnie przez długie lata?

Tajemnice oznaczeń

Przy zakupie grzejnika płytowego, łazienkowego czy konwektorowego zwracamy uwagę na wygląd, kształt i wielkość, a także na markę i cenę urządzenia. Jednakże bardzo ważna jeśli nie najistotniejsza w wyborze grzejnika jest jego jakość, gdyż przeważnie jego zakupu dokonujemy raz na wiele lat. Jak więc sprawdzić jakość produktu już w momencie zakupu? Kluczem są oznaczenia na opakowaniu grzejnika. Warto zapoznać się z ich znaczeniem, aby wiedzieć, które z nich są wymagane i na co zwrócić szczególną uwagę. Za przykład grzejników wysokiej jakości mogą posłużyć grzejniki Purmo – najpopularniejsza marka na rynku grzewczym. Na etykietach grzejników Purmo oprócz podstawowych informacji o rodzaju, wymiarach, przeznaczeniu urządzenia oraz warunkach montażu, znajdują się dane świadczące o spełnieniu przez produkt wymagań odpowiednich norm i przepisów.

Warto wiedzieć, że zarówno dla grzejników płytowych, jak i łazienkowych oraz konwektorowych obowiązują te same normy.

Najważniejszym oznaczeniem jest znak świadczący o dopuszczeniu danego produktu do obrotu i stosowania w budownictwie oraz o zgodności z europejską normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. W krajach Unii Europejskiej (czyli również w Polsce) jest to znak CE. Jeśli dla danego wyrobu budowlanego wydano zharmonizowane normy europejskie lub europejską aprobatę techniczną, producenci wystawiają deklarację zgodności, która potwierdza spełnienie wymagań systemu oceny zgodności. Wtedy mogą oznaczyć swój produkt ( bezpośrednio na nim lub na jego etykiecie) znakiem CE.

- Od 1 grudnia 2005 r. producentów grzejników obowiązuje umieszczanie europejskiego znaku CE na produkcie lub na etykiecie. W przypadku grzejników marki Purmo, znak ten znajduje się na etykiecie produktu. – mówi Roman Strzelczyk, kierownik działu technicznego w firmie Rettig Heating, producenta grzejników Purmo.

purmo.jpg 

Na etykiecie grzejników powinna znaleźć się też informacja zawierająca numer i datę wystawienia deklaracji zgodności a także dokument na podstawie którego taką deklarację producent miał prawo wystawić. W przypadku grzejników Purmo jest to norma PN EN-442 dotycząca wymagań i warunków technicznych oraz mocy cieplnej i metod badań dla radiatorów i konwektorów. Grzejniki Purmo są wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92/02) oraz oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 198/04, poz.2411).

Gwarancja

Oprócz znaków zgodności z polskimi i unijnymi normami przy wyborze grzejnika warto też zwrócić uwagę na to, czy producent potwierdza jakość swoich wyrobów poprzez wystawianie odpowiednich gwarancji. W wielu przypadkach kupując w Polsce wyroby budowlane klienci otrzymują gwarancję od sprzedawcy. Najlepiej jest jednak polegać na gwarancji wystawionej przez producenta.

- Okresy obowiązywania gwarancji na produkty marki Purmo są różne w zależności od rodzaju grzejnika. – mówi Roman Strzelczyk, kierownik działu technicznego w firmie Rettig Heating. – Np: dla grzejników płytowych produkowanych w Rybniku udzielamy 6 – letniej gwarancji jednak nie dłużej niż 7 lat od daty produkcji umieszczonej na każdym grzejniku. Klient otrzymuje warunki gwarancji od sprzedawcy w momencie zakupu grzejnika. Treść gwarancji umieszczona jest również na stronie internetowej naszej firmy www.purmo.pl. Gwarancja zawiera wszelkie warunki które należy spełnić i precyzyjnie określa sposób rozpatrywania roszczeń, aby zapobiec możliwości dowolnej interpretacji zapisów. Jest sporządzona tak, aby wszystkie warunki były dla nabywcy jasne i zrozumiałe. Pamiętajmy jednak, że aby grzejnik prawidłowo funkcjonował, a warunki gwarancji zostały spełnione, musi on być zamontowany w instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z odpowiednimi polskimi normami i obowiązującymi warunkami stosowania.- dodaje Roman Strzelczyk.

W treści gwarancji grzejników Purmo znajdują się też wszelkie informacje o przeznaczeniu grzejników, m.in. zalecenie, że grzejniki płytowe nie powinny być montowane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności jak np. baseny, łazienki, gdyż w takich przypadkach nie będzie obowiązywała na nie gwarancja producenta.

Atesty higieniczne

Grzejniki płytowe Purmo posiadają również atesty higieniczne związane z zastosowaniem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej (w tym obiektach oświatowo – wychowawczych oraz zakładach usługowych i produkcyjnych). Jest to szczególnie ważne w przypadku pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych. Posiadane atesty higieniczne pozwalają na bezpieczny montaż grzejników Purmo P i PV, które są przeznaczone do obiektów służby zdrowia.

Ten krótki przewodnik po oznaczeniach grzejników pozwoli nam wybrać urządzenie najlepszej jakości i spełniające określone wymagania prawne.