Według normy PN-83/B-03430 strumień objętości powietrza
wentylującego dla mieszkań określa się jako sumę strumieni powietrza usuwanego
z pomieszczeń kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu i ewentualnie garderoby, w
temperaturze wewnętrznej zgodnie z PN-82/B-02402, bez uwzględnienia różnicy
ciśnień spowodowanej działaniem wiatru.

W takich warunkach wymagany normatywny strumień
powietrza wywiewanego (niezależnie od wielkości mieszkania) wynosi:

 • kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę gazową lub
  węglową – 70m3/h;
 • kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchenkę
  elektryczną – 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, – 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej
  niż 3 osób;
 • kuchnia bez okna zewnętrznego wyposażona w kuchenkę
  elektryczną – 50 m3/h;
 • kuchnia bez okna zewnętrznego, wyposażona w kuchenkę gazową,
  obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną – 70 m3/h;
 • łazienka z wc lub bez – 50m3/h;
 • oddzielny wc – 30m3/h;
 • pomieszczenie bezokienne (garderoba) – 15m3/h;
 • pokój mieszkalny oddzielony od pomieszczeń kuchni, łazienki
  i wc więcej niż dwojgiem drzwi lub pokój znajdujący się na wyższym poziomie w
  wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu
  wielorodzinnego – 30 m3/h.

Wymiana powietrza w ciągu godziny powinna być równa
co najmniej kubaturze pokoju.

dreamstimesmall_992019_1.jpg

Łączny strumień objętości powietrza wentylującego w
zależności od układu mieszkania może wynosić:

 • dla mieszkania typu A – 120m3/h
 • dla mieszkania typu B – 150m3/h
 • dla mieszkania typu C – 165m3/h


mieszkanie typu A
– lokal, gdzie łazienka i WC to jedno pomieszczenie,

mieszkanie typu B
– łazienka oraz WC to oddzielne pomieszczenia,

mieszkanie typu C
– łazienka i WC jako oddzielne pomieszczenia oraz dodatkowo w
tym mieszkaniu znajduje się pomieszczenie bezokienne.

Nocą strumień objętości powietrza wentylującego może być
zredukowany do 20m3/h/osobę.

Zaleca się projektowanie urządzeń, które pozwalają zwiększyć
ilość powietrza usuwanego z kuchni w czasie jej użytkowania. Ich wydajnść
powinna wynosić co najmniej 120 m3/h.

Wymagania normatywne

Prawidłowa wentylacja powinna zapewniać doprowadzenie
powietrza do pokoi oraz kuchni z oknem zewnętrznym oraz usuwanie powietrza
zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomocniczego
pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych
pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym
poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu
domu wielorodzinnego.

W budynku o wysokości do 9 kondygnacji może być stosowana
wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. W budynkach wyższych należy stosować
wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

W mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo
stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem
spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna
wentylacja nawiewno-wyciągowa.

Na podst. mat. Stowarzyszenia Polskiej Wentylacji