- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Inteligentne systemy domofonowe

Bardzo szybki rozwój elektroniki zaznacza swój wpływ i na systemach domofonowych.
Kto wie, czy klasyczne systemy domofonowe i wideodomofonowe nie odchodzą powoli w
przeszłość. Zaawansowana technika cyfrowa znajduje coraz szersze zastosowanie w
systemach domofonowych. Klasyczne panele bramofonowe z wieloma przyciskami są
zastępowane klawiaturami cyfrowymi. Mało tego – zamiast wybierania numeru na klawiaturze
można po prostu wybrać nazwisko z elektronicznego spisu adresowego. A sam system
domofonowy współpracuje z centralką telefoniczną, systemem alarmowym, zapewnia
łączność z pracownikiem ochrony itd.

Inteligentne systemy zabezpieczenia mieszkań są projektowane w celu
zintegrowania systemu domofonowego i systemu zarządzania różnymi usługami.
Wszelkie dane są przesyłane po magistrali szeregowej. Wszystkie urządzenia systemu
podłączone do magistrali mogą komunikować się wzajemnie, oczywiście używając
mikroprocesora kompatybilnego ze wspomnianą magistralą. Struktura systemu opiera się z
reguły na wielu elementach modularnych, które można stosować w zależności od
konkretnych potrzeb.

Często na etapie planowania systemu nie są jasno zdefiniowane usługi i wymagania dla
poszczególnych pomieszczeń. Bardzo istotne jest więc takie ułożenie przewodów,
które będzie wykorzystywane przez późniejsze rozszerzenia służące do realizacji
dodatkowych usług (systemy technologiczne oraz systemy bezpieczeństwa i ochrony).
Zwykły kabel wielożyłowy (plus ewentualnie kabel współosiowy do przesyłania
sygnałów wizyjnych) wystarcza do realizacji wszystkich usług w całym budynku.
Podłączane urządzenia tworzą odgałęzienia. I chociaż okablowanie systemu nie musi
być elastyczne, to jest w stanie zaspokoić wszelkie możliwe kombinacje aplikacyjne.
Kolejne modyfikacje lub rozszerzenia systemu mogą być realizowane bardzo łatwo, po
prostu poprzez dodanie dodatkowych elementów do magistrali. Ta elastyczność powoduje
skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów instalacji oraz zapewnia łatwość eksploatacji.

Zintegrowany system zabezpieczenia budynków jest odpowiedni dla większości
instalacji, w których wymagane jest zainstalowanie jednego lub więcej z podanych
poniżej urządzeń:
- domofony i wideodomofony,
- interfejs telefoniczny lub centralka telefoniczna.
- centralka portierska (pracowników ochrony),
- moduły alarmowe (antywłamaniowe, sygnalizacji pożaru, detektorów gazu itd.),
- zdalne sterowanie różnymi urządzeniami.

System umożliwia połączenie funkcji telefonu z obsługą domofonu lub wideodomofonu.
Używając jednego urządzenia w mieszkaniu możliwe jest przyjmowanie wywołań z modułu
wywołania (bramofonu), jak również rozmów telefonicznych wewnętrznych i
zewnętrznych. Zintegrowany system zabezpieczenia może współpracować ze standardowym
telefonem, z telefonem dedykowanym lub centralką telefoniczną. W przypadku współpracy
z telefonem standardowym najczęściej potrzebny jest specjalny interfejs telefoniczny.

Możliwa jest obsługa złożonych systemów składających się z
kilku lub kilkunastu klatek schodowych posiadających własne moduły wywołania
(bramofony). Moduły wywołania pracują w trybie automatycznego przełączania, bez
konieczności stosowania przekaźnikowych urządzeń przełączających. Możliwa jest
hierarchiczna struktura systemu wywołań. Pierwszy bramofon jest umieszczany przy bramie
wjazdowej, następny przy wejściu na klatkę schodową. W ten sposób chroni się
również podwórze przed niepożądanymi gośćmi. Takie rozwiązania znajdują coraz
szersze zastosowania w różnego rodzaju kondominiach składających się z kilku lub
kilkunastu budynków tworzących jeden kompleks. Należy podkreślić, iż prowadzenie
rozmowy z modułu umieszczonego przy bramie wjazdowej z mieszkaniem na jednej z klatek nie
wyklucza możliwości prowadzenia rozmów w obrębie innych klatek schodowych.

Użycie klawiatury dziesiętnej do realizowania wywołań (poprzez wprowadzenie kodu
liczbowego) gwarantuje rozmówcy pełną prywatność. W każdym przypadku może być
dostępny elektroniczny spis adresowy tych osób, które chcą pokazać swoje nazwiska. Po
wybraniu specjalnego kodu liczbowego na klawiaturze dziesiętnej modułu wywołania może
być aktywowana jedna lub więcej usług specjalnych, takich jak zapalanie oświetlenia
klatki schodowej, uaktywnienie jednego lub więcej zamków elektrycznych, otwarcie zdalnie
sterowanej bramy, uaktywnienie alarmu antywłamaniowego, itd. I chociaż system może
współpracować z klasycznymi bramofonami przyciskowymi, to jednak nie ma wówczas
możliwości wykorzystywania usług specjalnych.

Integralną cechą systemu jest dyskrecja rozmowy. Konwersacja możliwa jest jedynie z
wywołanym aparatem. Czas trwania rozmowy może być nieograniczony (do momentu nadejścia
nowego wywołania) lub może być ograniczony podczas programowania systemu. System może
być tak skonfigurowany, aby jedynie wywołany użytkownik był uprawniony do otwarcia
drzwi.

System umożliwia zestawianie różnych urządzeń, z których niektóre składają
się z mikroprocesora oraz dodatkowej elektroniki i połączenie ich razem za pomocą
magistrali danych zbudowanej ze skrętki telefonicznej. Protokół systemu
umożliwia projektowanie instalacji w sposób zapewniający integrację z systemem
domofonowym, wideodomofonowym, funkcjami telefonicznymi i systemami technicznej ochrony
mienia (przeciwpożarowe, alarmowe, itp.) w celu wykrywania, lokalizowania i zdalnej
obsługi alarmów technicznych i antywłamaniowych. System umożliwia również
połączenie funkcji telefonicznych z obsługą domofonu lub wideodomofonu. Tak więc
pojedynczy aparat telefoniczny w pokoju może być wykorzystywany do odbierania wywołań
domofonowych z zewnętrznego panelu z przyciskami, jak również do odbierania
rozmów telefonicznych.

Zintegrowany system zabezpieczenia pomieszczeń powinien charakteryzować się co
najmniej następującymi właściwościami technicznymi:
1. Elastyczny, rozszerzalny protokół komunikacyjny w celu rozbudowy systemu w
przyszłości.
2. Możliwość zastosowania zasilacza rezerwowego będącego w stanie zapewnić ciągłe
działanie systemu nawet w przypadku zaniku napięcia zasilającego (moduł rezerwowy
podtrzymujący napięcie).
3. Sprzęgnięcie z systemem wewnętrznej łączności telefonicznej za pomocą centralki
telefonicznej lub zapewnienie łączności wewnętrznej między poszczególnymi unifonami.
4. Interfejs telefoniczny wykorzystujący telefon (zarówno standardowy, jak i dedykowany)
do funkcji domofonu.

Wskazane jest jednak, aby system zapewniał również następujące możliwości:
1. Wykrywanie przerwy lub zwarcia w magistrali danych przy pomocy cyklicznego sprawdzania
połączenia pomiędzy centralką i różnymi urządzeniami systemu. Możliwość
automatycznego odłączania fragmentów instalacji w przypadku nieprawidłowego
funkcjonowania linii danych (na przykład w przypadku zwarcia tej linii). Po usunięciu
awarii system automatycznie przywraca odłączony wcześniej fragment instalacji.
2. Możliwość wykrywania alarmów technicznych (np. detektory gazu) lub alarmów
pochodzących z systemów ochrony przeciwpożarowej oraz antywłamaniowej i
przekazywanie ich do innych urządzeń. Najczęściej jest to centralka portierska lub
panel alarmowy, może to być również elektroniczny spis adresowy lub centralny dialer
telefoniczny. W przypadku alarmu pożarowego system powinien zapewnić automatyczne
otwieranie drzwi wejściowych i jednoczesne wyświetlenie ostrzeżenia “POŻAR”.
3. Sprzężenie z czujnikiem otwarcia drzwi; po kilkudziesięciu sekundach od momentu
otwarcia moduł wywołania przekazuje informację o otwarciu drzwi. Informacja ta
przesyłana jest do centralki oraz do dodatkowych modułów domofonu i jest
powtarzana w regularnych odstępach czasu, dopóki drzwi nie zostaną zamknięte.

Oczywiście opis ten nie wyczerpuje wszystkich możliwości zintegrowanych systemów
zabezpieczenia mieszkań. Do opracowania tekstu wykorzystano dokumentację zintegrowanego
systemu "SCAIBUS" włoskiej firmy URMET DOMUS.

Aleksy Kordiukiewicz


Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

Adres artykułu: http://solidnydom.pl/inteligentne-systemy-domofonowe.html

Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.