Szacunkowy koszt nowej linii, której uruchomienie planowane jest na koniec III kwartału 2007 roku, wyniesie około 28 mln PLN. Realizacja pozwoli na 100% wykorzystanie wszystkich odpadów drzewnych powstających na liniach podłogowych i w tartakach Barlinka. Planowana linia peletu będzie już czwartą. Ostatnia została uruchomiona w sierpniu b.r.


 


Barlinek jest obecnie jednym z największych wytwórców biopaliwa w postaci granulatu w kraju. W ciągu 3 lat prowadzenia produkcji znaczenie rynku rodzimego dla firmy wzrosło z kilku do 15%, przy podwojeniu wolumenu produkcji. Dystrybucja peletu odbywa się poprzez sprzedawców kotłów, hurtowników oraz bezpośrednio przez Barlinek Inwestycje. Granulat oferowany jest w małych workach − 25 kg, w cenie ok. 16 PLN, bądź pakowany po jednej tonie (tzw. big bag), której koszt wynosi 600,00 PLN. Według ocen, w celu ogrzania w sezonie zimowym domu jednorodzinnego o średniej wielkości wystarczy 4 do 5 ton tego paliwa (dokładna ilość zależy od technologii konstrukcji budynku). Dzięki bardzo wysokiej gęstości własnej 1 tona peletu mieści się w kubaturze 0,9 m3.


Większość produkcji − 85% barlineckiego biopaliwa kierowana jest na eksport. Głównymi odbiorcami są Dania, Włochy i Niemcy.


 


Dostępność sprawdzonego surowca z własnych zakładów gwarantuje wysokie walory opałowe barlineckiego peletu, które wynoszą około 19 tys. kJ z 1 kg (ok. 4,5 tys. kilokalorii). Do produkcji wykorzystywane są suche trociny iglaste (70%) i liściaste (30%), które są zarazem najcenniejszym materiałem do wytwarzania biopaliwa. Są one w 100% naturalne, a dzięki swojej formie i budowie szybko schną i dają się łatwo rozdrabniać. Pelety to paliwo przyjazne dla środowiska. Badania potwierdziły, że przy ich spalaniu poziom CO2 jest taki sam jak przy naturalnym butwieniu drewna. Podczas spalania nie uwalnia się siarka, a powstały popiół może być wykorzystany jako nawóz. Produkt jest praktycznie wolny od pyłów i nie zawiera substancji toksycznych.


Wysoką jakość barlineckich pelet potwierdza niemiecki certyfikat DIN 51731, wydany przez Centralny Instytut ds. Badania Towarów − DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, z siedzibą w Berlinie. Certyfikat obowiązuje w wielu krajach Unii Europejskiej, a w związku z brakiem krajowych regulacji, praktycznie również w Polsce. Dokument wydawany jest na okres jednego roku i wznawiany dopiero po ponownym przeprowadzeniu badań.


 


Decyzje o budowie nowego wydziału biopaliwa to cześć proekologicznej strategii Barlinek S.A. Firma inwestuje w nowoczesne technologie minimalizujące uciążliwość zakładu dla środowiska naturalnego oraz umożliwiające 100% wykorzystanie kupowanego surowca.