dreamstimesmall_1895885_1_1.jpgWkrótce rząd przyjmie ustawę o ocenach oddziaływania na
środowisko, która odblokuje wydawanie funduszy unijnych oraz inwestycje
infrastrukturalne. Nowe prawo powinno wejść w życie 1 października – podaje Gazeta Prawna.

Rada Ministrów 15 lipca ma się zająć projektem o wykonywaniu ocen
oddziaływania na środowisko. Ustawa ta jest potrzebna, by zlikwidować
niezgodność polskiego prawa z unijnymi dyrektywami w kwestii
wykonywania ocen oddziaływania na środowisko – uważa dziennik. Bruksela, aby wymóc
zmianę polskiego ustawodawstwa, na początku tego roku zdecydowała się
zablokować wszystkie unijne dotacji, które nie spełnią wymogów Komisji
Europejskiej. Resort środowiska ostrzega, iż
zagrożona może być nawet połowa z 67 mld euro, które UE przyznała
Polsce, w tym wszystkie pieniądze na budowę dróg oraz linii kolejowych.
Posłowie chcą zacząć pracę nad projektem ustawy przed sierpniową
przerwą wakacyjną w Sejmie tak, by ustawa weszła w życie jeszcze
jesienią bieżącego roku.

Do czasu wejścia w życie ustawy inwestycje wspierane przez fundusze z
UE muszą być przygotowywane w oparciu o wytyczne wydane na początku
czerwca przez resort rozwoju regionalnego. Dziennik donosi, że pojawienie się ich projektu
spowodowało, że część regionów zawiesiła konkursy o dotacje z UE. Po interwencji rządu regiony te wznowiły nabory,
ale w ograniczonym zakresie. Ponadto kwestie dostosowania dokumentów
inwestycyjnych do unijnego prawa spowodowały, że Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała się na niewystępowanie o
pozwolenia na budowę odcinków nowych dróg. Tak stało się z drogą
ekspresową S3 Gorzów Wielkopolski-Nowa Sól, gdzie będzie ponownie
wyznaczany przebieg trasy.