Ściany fundamentowe, czy ściany piwniczne odgrywają obecnie
ważniejsza rolę w budynku, niż w ubiegłych dziesięcioleciach.
Współcześnie pomieszczenia piwniczne wykorzystywane są jako pełnoprawne
części użytkowe budynku np. na domową siłownię. Dlatego tak ważne jest
utrzymanie odpowiedniego komfortu cieplnego i wilgotnościowego tych
pomieszczeń.

Właściwe zabezpieczenie ścian fundamentowych odbywa się trzy stopniowo:

Pierwszy stopień to zabezpieczenie fundamentów przed zewnętrznym wpływem wilgoci.
Odbywa się to przez naniesienie na pionowe ściany płynnej
hydroizolacji. W odróżnieniu od hydroizoalcji arkuszowych, płynne masy
bitumiczne mają tą przewagę, że tworzą jednolitą równomierną powłokę
wypełniającą wszystkie nierówności i szczeliny.

Drugim krokiem jest przyklejenie wodoodpornych płyt izolacyjnych.
Najlepszym materiałem do tego celu jest polistyren ekstrudowany (
w skrócie XPS). Jest to materiał o strukturze zamknięto komórkowej,
przez co jest  odporny na zawilgocenie, a zatem także na cykle mrozowe.
Dodatkowo wysoka wytrzymałość mechaniczna tego materiału stanowi
doskonałe zabezpieczenie warstwy hydroizoalcji i przyczynia się do
oszczędności czasu pracy przy robotach ziemnych. Płyty z polistyrenu
ekstradowanego mogą być bezpośrednio zasypywane ziemią, bez obaw można
też prowadzić mechaniczne prace mające na celu zagęszczenie gruntu.

1_1_1.jpg

Izolacja płytami polistyrenu ekstrudowanego XPS, przyklejanymi bezpośrednio do fundamentu.

Montaż płyt izolacyjnych, może odbywać się
bezpośrednio za pomocą masy izolacyjnej lub można stosować metodę na
placki.  Należy przy tym pamiętać, aby stosować masy i kleje pozbawione
rozpuszczalników organicznych, które mogą wchodzić w reakcję
z polistyrenem. Nie należy stosować łączników mechanicznych, gdyż ich
montaż powoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji.

Kolejnym krokiem jest wykonanie odwodnienia obwodowego budynku.
Ma ono na celu odprowadzenie nadmiaru wilgoci gromadzącej się w gruncie
wokół budynku. W tym przypadku płyty z polistyrenu ekstrudowanego
również dobrze spełniają swoje zadanie gdyż ich powierzchnia ułatwia
spływ wilgoci do ciągów drenażowych.

Zalecana przez producentów grubość izolacji waha
się pomiędzy 6-10 cm. Wysokość izolacji jest zależna od zagłębienia
budynku w gruncie, ale nie powinna być niższa niż 1,2 m gdyż tyle
wynosi głębokość strefy przemarzania gruntu w Polsce. Najlepszym
rozwiązaniem jest gdy izolacja fundamentu ponad gruntem w sposób ciągły
przechodzi w izolację ściany budynku. Unika się w ten sposób zbędnych
mostków termicznych.
Oferta polistyrenu ekstradowanego na rynku polskim
obejmuje kilku producentów. Wszystkie produkty są zbliżone pod względem
parametrów technicznych, ich największym wyróżnikiem jest kolor płyt.
W zależności od producenta może spotkać płyty koloru niebieskiego,
zielonego, fioletowego czy jasno żółtego.
Jak wykonać docieplenie fundamentów?
Pierwszym krokiem przy termomodernizacji
fundamentów jest dokładne odkopanie i oczyszczenie ściany
fundamentowej. Następnie przeprowadzamy kontrolę stanu ściany.
W przypadku stwierdzenia ubytków lub śladów penetracji wilgoci należy
wykonać naprawę przy użyciu odpowiednich substancji penetrujących i mas
betonowych.
Po wykonaniu niezbędnych napraw, warto jest
pozostawić odkopany fundament na kilka dni w celu umożliwienia
dodatkowego przesuszenia powierzchni ścian. Gdy powierzchnia ściany
jest już odpowiednio przygotowana należy nanieść warstwę hydroizolacji
stanowiącej zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz ściany.
Najlepsze do tego celu są masy bitumiczne, gdyż po ich naniesieniu
warstwa hydroizolacji jest jednolita, elastyczna i bardzo szczelna.
2_1.jpg

Przy zastosowaniu do termoizolacji płyt
z polistyrenu ekstrudowanego należy tak dobrać rodzaj masy izolacyjnej,
aby w jej składzie nie było rozpuszczalników organicznych, które
wchodzą w reakcje z polistyrenem. XPS to materiał o strukturze
zamknięto komórkowej, przez co jest odporny na wpływ wilgoci i cykle
mrozowe. Jego współczynnik przewodzenia ciepła w zależności od
producenta i rodzaju produktu wynosi 0,033-0,040 W/mK. Jego inną cechą
jest bardzo duża wytrzymałość mechaniczna, dzięki której płyty mogą być
zasypywane bezpośrednio gruntem bez potrzeby stosowania dodatkowych
folii zabezpieczających. Dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej płyty
te stanowią także doskonałą ochronę przed uszkodzeniem warstwy
hydroizolacji.

Po wykonaniu hydroizolacji przystępujemy do
montażu płyt termoizolacyjnych, w zależności od wysokości ścian
fundamentowych płyty mogą być układane pionowo lub poziomo. W przypadku
dużych powierzchni ważne jest, aby płyty stykały się w układzie
mijankowych z przesunięciem połowy długości płyty. Krawędzie
w zależności od ich rodzaju mogą być na styk, na zakład lub na
pióro-wpust. Montaż płyt do ściany odbywa się za pomocą masy, z której
wykonano hydroizolację lub za pomocą klei do polistyrenów metodą „ na
placki” (5-8 sztuk na płytę.) Do montażu nie należy używać kołków, gdyż
wiercenie otworów pod kołek powoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji.
Należy zwrócić uwagę, aby termoizolacja sięgała powyżej poziomu stropu
nad piwnicą. i była zgłębiona w gruncie co najmniej na głębokości
strefy przemarzania tj. 1,2m . Idealnym rozwiązaniem jest gdy w górnej
części ponad gruntem izolacja fundamentów łączy się bezpośrednio
z izolacją termiczną ściany budynku. Zapobiega to tworzeniu zbędnych
mostków termicznych.

3_1.jpg

Schemat wykonania izolacji fundamentu budynku.

Przy zasypaniu wykopu płyty z polistyrenu są dodatkowo dociskane do powierzchni ściany dzięki parciu gruntu.