Aby nie mieć kłopotów z napływającą poprzez grunt wilgocią do budynku musimy wykonać solidne izolacje przeciwwilgociowe.
Jeżeli na naszej działce występuje wysoki poziom wód gruntowych, to znaczy płytko pod powierzchnią pojawia się woda gruntowa powinniśmy zrezygnować z budowania domu z piwnicami. Budowa piwnic byłaby bardzo kosztowna z uwagi na konieczność wykonania szczelnej ciężkiej izolacji. W domu bez piwnic wykonujemy izolację poziomą – którą układa się na ścianach fundamentowych nad ziemią. Zapobiega to kapilarnemu podciąganiu wody przez ściany. Izolację poziomą możemy wykonąć z 2 warstw papy na lepiku lub z folii, ale o minimalnej grubości 0,3mm. Nie może to być zwykła cienka folia.
Również należy wykonać izolację pionową – układaną na zewnątrz ścian fundamentowych, zapobiegającą napływowi wilgoci do ścian fundamentowych i do wnętrza budynku. Najskuteczniej ściany fundamentowe zabezpieczy izolacja ułożona ze wszystkich stron: od spodu, od środka i na zewnątrz.
W domach bez piwnic musimy również wykonać izolację przeciwwilgociową podłogi. Jeżeli podłogę wykonujemy bezpośrednio na gruncie i ocieplamy styropianem to najpierw wykonujemy podkład betonowy, następnie układamy styropian a na nim izolację przeciwwilgociową z papy lub z folii. Na izolacji wykonujemy posadzkę cementową i właściwą podłogę. Folia na izolację podłogi powinna mieć gr. 0,15mm i powinniśmy układać ją tak, aby pomiędzy pasami wykonać zakłady o szerokości 15-20cm.
Jeżeli ocieplamy podłogę wełną mineralną to zaleca się podwójne zastosowanie folii pod i na wełnie. Zapobiega to napływowi wilgoci do wełny zarówno od spodu jak i z góry.
W budynkach z piwnicami izolację poziomą wykonujemy dwukrotnie: raz na ławach fundamentowych i drugi raz ponad terenem pod stropem nad piwnicami. Ta druga izolacja zapobiega napływowi wilgoci do stropu i do ścian parteru.
W budynkach z piwnicami trzeba również wykonać bardzo starannie izolację pionową na zewnątrz ścian. Najpierw na ścianie wykonujemy obrzutkę z zaprawy cementowej i wygładzamy ją. Następnie wykonujemy właściwą izolację poprzez dwu lub trzykrotne smarowanie ścian lepikiem. Można tę izolację wykonać na zimno ale skuteczniejsze jest smarowanie na gorąco. W każdym przypadku należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta jak stosować dany preparat. Jeżeli teren jest mokry zaleca się zastosowanie dodatkowo na pionową izolację grubej drenażowej folii typu Fondaline. Folia ta ma specjalne wypusty w postaci korków którymi przykłada się tę folię do ściany. Pomiędzy ścianą a folią tworzy się pustka powietrzna którą może odparować ewentualna wilgoć nagromadzona w ścianie piwnicy.