Zasada I – piec i
drzwi należy umieszczać na tej samej ścianie kabiny sauny

Ponieważ piec wymusza cyrkulację powietrza w saunie, umieszczenie drzwi na
tej samej ścianie co piec pozwala na szybkie ogrzanie powietrza, które dostaje
się przy otwarciu drzwi.

W przypadku gdy jest brak wystarczającego miejsce na
umieszczenie pieca na ściance, na której są drzwi, w drodze wyjątku, piec można
umieścić na ściance bocznej ale możliwie jak najbliżej drzwi.

Zasada II – wlot
powietrza do sauny bezpośrednio pod piecem

Wlot powietrza do kabiny sauny jest umieszczany zawsze na ściance, tuż pod
piecem. Powierzchnia przekroju wlotu powietrza dla saun użytku domowego wynosi
ok. 125 cm2. Wlot powietrza musi być zawsze w pełni otwarty. Powietrze do sauny
zasysane przez wlot powinno pochodzić z tego samego pomieszczenia co powietrze,
które dostaje się przez drzwi. Jednym słowem, cyrkulacja powietrza do i z sauny
powinna mieć obieg zamknięty.

Zasada III – wylot
powietrza z sauny
należy umieścić jak najdalej od wlotu; wylot powietrza
powinien być skierowany z powrotem do pomieszczenia, z którego powietrze było
pobierane

W celu uzyskania jak największej odległości pomiędzy wlotem
a wylotem powietrza w saunie, wylot powietrza umieszcza się najczęściej po
przekątnej w stosunku do wlotu. Wylot powietrza umieszcza się wysoko na ścianie
lub w suficie Powietrze wydostające się przez wylot jest skierowywane do tego
samego pomieszczenia z którego było pobierane (nigdy nie należy wylotu
skierowywać bezpośrednio do kanału wentylacyjnego). Ten sposób termicznej
wymiany powietrza jest energooszczędny i w pełni niezależny.

 

UWAGA: Powietrze znajdujące się między sufitem sauny a
sufitem pomieszczenia powinno mieć możliwość wymiany z powietrzem z
pomieszczenia.

Zasada IV – gdy na
projekcie umieszczone są w prawidłowym miejscu piec, drzwi, wlot i wylot
powietrza, można przystąpić do projektowania ławek w saunie oraz oświetlenia.

Istnieją różne możliwości rozmieszczenia ławek: na jednym lub na różnych
poziomach. Ławki umieszcza się na wysokości ok. 42 cm od podłogi i w takiej
samej odległości między ławkami.
Oprawki oświetleniowe w saunie umieszcza się na ścianach w bezpiecznej
odległości od sufitu (min. 30 cm od sufitu). Nigdy jednak nie należy umieszczać
oświetlenia bezpośrednio nad piecem. Oprawki oświetleniowe można przysłonić
specjalnymi abażurami lub też zamontować pod ławkami, stwarzając w ten sposób
intymny nastrój.

Stosowanie powyższych zasad sprawi, że sauna będzie zawsze
funkcjonować prawidłowo: odpowiednia wentylacja, ławki posiadać będą właściwą
temperaturę. Poza tym właściwa temperatura istniała będzie na różnych wysokościach,
a drewniane panele długo zachowają estetyczny wygląd. Dodatkowo tak
zaprojektowana sauna sprzyja bardzo efektywnemu odzyskowi energii.

sauna3.jpg 

Dobrze zaprojektowana
i zbudowana sauna = zerowe zużycie energii

Testy przeprowadzone przez szwedzkich naukowców wykazały, że
całą energię którą pobiera piec w saunie, zostaje wykorzystana w postaci
energii cieplnej w budynku. Sauna zmniejsza zużycie energii nawet wtedy gdy nie
jest użytkowana. Instalując saunę, uzyskujemy dodatkową izolację ścian budynku,
oszczędzając w ten sposób do 500 kWh w ciągu roku.

Pobór energii podczas
kąpieli w saunie

Piec elektryczny w przeciętnej saunie domowej (200 x 160 cm) zużywa średnio
3,9 kWh, uwzględniając czas nagrzewania i kąpiel. Przy cenie za 1 kWh 0,35 zł.
oznacza to wydatek całkowity w kwocie 1,37 zł. Biorąc pod uwagę, że
jednocześnie z sauny korzystają 3 osoby, zużycie prądu wynosi 1,3 kWh/osobę
(=0,46 zł./osobę). Jeżeli sauna jest zaprojektowana i wykona według wcześniej
przedstawionych zasad, zmniejszą się wydatki na ogrzewanie o powyższą kwotę,
czyli koszt korzystania z sauny jest zerowy.

Pobór energii podczas
kąpieli w prysznicu

Każdorazowa kąpiel w natrysku to zużycie ok. 1,4 kWh (normalna temperatura
wody). Z tego 1,2 kWh na zawsze zostaje utracone poprzez odpływ wody do
kanalizacji, a tylko 0,2 kWh pozostaje w budynku w postaci energii cieplnej.
Oczywiście zużycie energii będzie jeszcze większe podczas długiego gorącego
natrysku Podczas kąpieli w saunie korzysta się z chłodnej wody – dodatkowa
oszczędność.

Pobór energii podczas
kąpieli w wannie

Kąpiel w wannie to z punktu widzenia energetycznego najbardziej kosztowny
odpoczynek (poza tym niezbyt higieniczny). Zużycie energii podczas kąpieli w
wannie to ok. 6,5 kWh. Z tego tylko 0,3 kWh pozostaje w budynku w postaci
energii cieplnej, a 6,2 kWh "odpływa" do kanalizacji.

 

Na podst. materiałów KOPERFAM Sp. z o.o.