Keymark jest Europejskim znakiem, którego właścicielami są Europejskie Komitety Standaryzacyjne CEN i CENELEC. Od 1 marca 2003 roku na terenie UE, producentów którzy chcą wprowadzić na rynek swoje wyroby, obowiązuje oznakowywanie ich znakiem CE. Tak jest też w przypadku wełny mineralnej skalnej i szklanej dla których istnieje zharmonizowana norma PN-EN 13162 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. Jednakże w niektórych krajach UE są stosowane równolegle narodowe znaki, które mają potwierdzać zgodność wyrobów z wymaganiami krajowymi. Komisja Europejska, dbając o to, aby stworzyć jednolity rynek, promuje ogólnoeuropejskie „znaki jakości”, takie właśnie jak Keymark. Dzięki swojej wiarygodności, zastępuje on właśnie te narodowe certyfikaty i dodatkowo zapewnia całkowity, niczym nie ograniczony dostęp do wszystkich rynków krajów UE.


Jaka jest najistotniejsza różnica pomiędzy certyfikatem CE, a certyfikatem Keymark? Otóż w certyfikacie zgodności CE stwierdza się, że produkt jest poddawany poprzez producenta zakładowej kontroli produkcji i kolejnym badaniom próbek pobieranych w fabryce w zgodności z zalecanym planem badań fabryce, i że audytor przeprowadził wstępne badanie typu dla odnośnych właściwości produktu, wstępną inspekcję fabryki i zakładowej kontroli produkcji, i prowadzi ciągłą obserwację, ocenę i zatwierdzanie zakładowej kontroli produkcji.


Tymczasem w certyfikacie zgodności bazującym na systemie Keymarku zdanie to brzmi: produkt jest poddawany poprzez producenta zakładowej kontroli produkcji i kolejnym badaniom próbek pobieranych w fabryce w zgodności z zalecanym planem badań fabryce, i że audytor przeprowadził wstępne badanie typu dla odnośnych właściwości produktu, wstępną inspekcję fabryki i zakładowej kontroli produkcji, i prowadzi ciągłą obserwację, ocenę i zatwierdzanie zakładowej kontroli produkcji, oraz badania sprawdzające próbek pobranych w fabryce, w sieci sprzedaży lub na budowie. Jednym słowem odpowiedzialność producenta nie kończy się na bramie fabryki. Audytor może w sposób niezapowiedziany dokonać zakupu produktu w punkcie sprzedaży i poddać go badaniu w niezależnym laboratorium. Żaden z wyników badań nie może być gorszy niż zadeklarowana przez producenta wartość. Badanie te przeprowadzane są systematycznie, dwa razy do roku. Keymark dodatkowo gwarantuje konsumentom pewność, że wszystkie wymagania norm europejskich związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska zostały spełnione.


Saint-Gobain Isover Polska, która jako pierwsza spośród producentów wyrobów izolacyjnych z wełny mineralnej uzyskała na swoje produkty znak CE (2003 rok), jako lider rynku również jako pierwsza i jedyna w Polsce dla najpopularniejszych na rynku – Aku-Płyty i Uni-Maty – uzyskała certyfikat Keymark.