H. Martin Illner – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Norma DIN 68 800-3 wprowadza system klasyfikacji chemicznych środków ochrony drewna, którego podstawą jest podział na pięć klas szkodliwości dla organizmu ludzkiego.

Drewno i nośne albo usztywniające elementy budowlane zostały przyporządkowane do następujących pięciu klas:

Klasa szkodliwości 0

 • Występuje wtedy, gdy w obszarze Klasy szkodliwości 1 stosuje się drewno twarde barwione z mniejszym niż 10-procentowy udziałem drewna miękkiego, w pomieszczeniach o klimacie wewnętrznym normalnym, lub w pomieszczeniach porównywalnych, jeśli wspomniane elementy budowlane są pokryte całkowicie i szczelnie preparatem insektobójczym lub w pomieszczeniach, gdzie preparaty te są tak często stosowane, że mogą one być kontrolowane.
 • Występuje w obszarze Klasy szkodliwości 2, jeżeli do elementów nie zawierających drewna miękkiego zastosowano klasy odporności 1, 2 lub 3.
 • Występuje w obszarze Klasy szkodliwości 3, jeżeli do elementów nie zawierających drewna miękkiego zastosowano klasy odporności 1 lub 2.
 • Występuje w obszarze Klasy szkodliwości 4, jeżeli do elementów nie zawierających drewna miękkiego zastosowano klasę odporności 1.

  Klasa szkodliwości 1

 • Odnosi się do wewnętrznych elementów budowlanych w pomieszczeniach o średniej wilgotności względnej powietrza poniżej 70 % i elementów podobnie narażonych. Dodatkowo należy udowodnić, że wilgotność drewna jest trwale niższa od 20 %.

  Klasa szkodliwości 2

 • Odnosi się do wewnętrznych elementów budowlanych w pomieszczeniach o średniej wilgotności względnej powietrza poniżej 70 % i elementów podobnie narażonych, wewnętrznych elementów budowlanych w strefie mokrej (z wyjątkiem stref bezpośrednio zraszanych wodą) i elementów zewnętrznych, ale nie narażonych bezpośrednio na wpływy pogody.

  Klasa szkodliwości 3

 • Odnosi się do wewnętrznych elementów budowlanych w pomieszczeniach mokrych, położonych w strefach bezpośrednio zraszanych wodą i elementów zewnętrznych narażonych na bezpośredni wpływ pogody, ale bez stałego kontaktu z ziemią i wodą.

  Klasa szkodliwości 4

 • Odnosi się do elementów drewnianych narażonych na stały kontakt z ziemią lub wodą słodką, także do elementów w osłonach.
 • Występuje również wtedy, gdy osady zanieczyszczeń wypełniają rysy i szczeliny.
  W ramach omówienia klasy szkodliwości 0 znajduje się dodatkowy akapit zatytułowany "Niezbędna konieczność". W ten sposób nazwano wymaganie, aby zastosowanie chemicznych środków ochrony drewna ograniczyć tylko do tych przypadków, kiedy jest ono rzeczywiście niezbędne. Wielokrotnie, szczególnie w przypadku zleceniodawców prywatnych, niezbędna jest poszerzona interpretacja tej klasy szkodliwości 0. Jednakże, z powodu możliwych roszczeń gwarancyjnych, zastosowanie się do tego punktu powinno odbywać się ściśle w zgodzie z pozostałymi postanowieniami normy.

  Klasy szkodliwości 0 i 1 różnią się niewiele. Ponieważ jednak drewniane elementy budowlane muszą być albo zabezpieczone ze wszystkich stron, albo dostępne dla kontroli, powstaje tu wcześniejsze ryzyko ataku insektów. A zatem zapobiegawcza chemiczna ochrona przed insektami jest raczej konieczna (Wskaźnik ryzyka Iv).

  Zaliczenie do klasy szkodliwości 2 narzuca dodatkowo konieczność ochrony drewna przed grzybem, gdyż z powodu podwyższonej wilgotności otoczenia i powietrza występuje znacznie wyższa wilgotność drewna, co nie pozwala wykluczyć ataku grzyba (Wskaźnik ryzyka P).

  Klasa szkodliwości 3 obejmuje dodatkowo bezpośrednie zagrożenie wodą przez natrysk i narażenie na zmiany pogody (Wskaźnik ryzyka W).

  Klasa szkodliwości 4 występuje wtedy, gdy drewno jest stale wilgotne lub mokre. Występuje nasilone narażenie na butwienie w przypadku osadów zanieczyszczeń lub kontaktu z ziemią (Wskaźnik ryzyka E).

  Literatura
  PN-65-D-01006. Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia.
  Środek biochronny. Aprobaty techniczne nr 2715/97-AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.
  Środek grzybobójczy. Aprobaty techniczne (6 aprobat) Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.
  DIN 68 800-3. Holzschutz im Hochbau; Vorbuegender chemischer Schutz von Vollholz (Ochrona drewna w budownictwie; zapobiegawcza chemiczna ochrona drewna konstrukcyjnego).