Ciśnienie w instalacji solarnej

Wysokość ciśnienia wewnątrz instalacji solarnej uwarunkowane jest różnicą w wysokości, na jakiej umieszczony jest kolektor oraz zbiornik (tzw. ciśnienie hydrostatyczne). Prawidłowa wartość ciśnienia dla kolektorów to 1,5 bar oraz 0,1 bar przypadające na każdy 1m różnicy wysokości (tzw. wysokość hydrostatyczna), np.

Jeśli różnica w wysokości umiejscowienia zbiornika oraz kolektorów wynosi 5m, wówczas prawidłowa wartość ciśnienia wynosi 2 bary (1,5 bar + 5×0,1 = 2 bary).

Ilość kolektorów nie ma znaczenia na wysokość ciśnienia w instalacji.

Konserwacja kolektorów słonecznych

Czyszczenie kolektorów słonecznych nie jest konieczne. W wyniku zabrudzenia powierzchni szyby kolektorów spowodowanych zanieczyszczeniami atmosferycznymi, zmiany w zdolności odbioru energii słonecznej nie mają praktycznie znaczenia (wahają się w granicach ok. 3% – źródło badań: Henryk Kaiser “Mechanika. Zeszyt 8. Analiza niektórych zagadnień związanych z odbiorem energii słonecznej”. AGH Kraków, 1986). Ponadto opady atmosferyczne czyszczą kolektory, zapewniając im prawidłową pracę.

Warto jednak zwrócić uwagę na płyn solarny. Według zaleceń producenta co 3 lat należy sprawdzić temperaturę krzepnięcia płynu solarnego – czy nie ulega ona podwyższeniu? Kontroli należy dokonywać w każdym kolejnym roku.

Jeśli jednak mówimy już o konserwacji instalacji, to należy być uważnym na tzw. legionellę, czyli skażenie bakteryjne wody, w wyniku jej dłuższego przetrzymywania w instalacji, w której temperatura nie przekracza 60oC. W temperaturze wody powyżej 60oC, bakterie legionelli giną, dlatego każda instalacja solarna ze względów sanitarnych, powinna umożliwiać przegrzanie wody powyżej tej temperatury.

Woda chlorowana pochodząca z sieci wodociągowych ma większą odporność przed skażeniem bakteryjnym i w takich instalacjach występowanie bakterii legionelli należy do rzadkości. Woda pochodząca z ujęć własnych studni czy głębinowych odwiertów, nie posiada takiej odporności jak woda chlorowana, dlatego też instalacja solarna wykorzystująca taką wodę powinna być objęta szczególną troską o zachowanie czystości sanitarnej (należy przegrzewać wodę w podgrzewaczu).

kolektory konserwacja

Co z kolektorem w czasie nieobecności domowników?

Prawidłowo wykonana instalacja solarna pozwala na bezawaryjną pracę instalacji bez konieczności odbioru ciepłej wody, czyli dłuższa nieobecność w domu bądź nie korzystanie z ciepłej wody, nie ma wpływu na prawidłowo wykonaną instalację solarną. Dłuższe przerwy w korzystaniu z ciepłej wody najczęściej związane są z wyjazdami urlopowymi. Włączenie opcji chłodzenia w sterowniku umieszczonym w zespole pompowo-sterowniczym umożliwia nocne wychładzanie wody w zasobniku.

Prawidłowo zaprojektowana instalacja solarna to taka, w której zastosowano właściwie dobrane naczynie przeponowe o odpowiedniej pojemności (przygotowane na odbiór rozszerzającej się całej pojemności cieczy w instalacji). Wówczas instalacja taka nie jest wrażliwa na dłuższe przerwy jej użytkowania. Nawet przerwy spowodowane brakiem zasilania elektrycznego pompy obiegowej w zespole pompowo-sterowniczym nie mogą powodować żadnych ujemnych skutków. Instalacja po stronie nośnika obiegu ciepła zabezpieczona jest zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 barów. W przypadku zbyt małego naczynia, braku naczynia lub uszkodzenia naczynia przeponowego w sytuacji zatrzymania pompy obiegowej, może nastąpić otwarcie zaworu bezpieczeństwa i usunięcia nadmiaru cieczy.

Kłopoty z pompą w systemie solarnym

(Schemat podstawowej instalacji dla ciepłej wody użytkowej, rys.Hewalex)

(Schemat podstawowej instalacji dla ciepłej wody użytkowej, rys.Hewalex)

Prawidłowo działająca instalacja wyklucza możliwość samoczynnego uruchamiania się pompy obiegowej w dni pochmurne oraz nocą. Jednak jeśli takie zjawisko występuje, wówczas przyczyn nieprawidłowego działania instalacji solarnej należy szukać w niewłaściwym zainstalowaniu czujników sterownika T1 i T2, uszkodzeniu czujnika bądź sterownika, niewłaściwym wykonaniu instalacji solarnej.

Przyczyną takiego zjawiska może być także wadliwe działanie zaworu zwrotnego w zespole pompowo-sterowniczym, w wyniku którego ciepło z podgrzewacza wody może być wynoszone do kolektora (ciepła woda jest lżejsza od wody zimnej). Jest to tzw. wynoszenie grawitacyjne wody ciepłej w orurowaniu instalacji.

Zjawisko takie może występować w letni wieczór. W celu uniknięcia takiego zjawiska należy zwiększyć na sterowniku różnicę temperatur między kolektorem a zbiornikiem (np. o 10oC), w zimie natomiast zmniejszyć tę różnicę do 4oC.

Marcin Maroszek – doradca techniczny firmy Hewalex: