Każdy inwestor, stojąc przed decyzją o zakupie urządzenia
grzewczego i przygotowując się do rozmowy z instalatorem, zadaje sobie
pytanie, jakie urządzenia grzewcze zapewnią nam późniejszy komfort
życia w nowym mieszkaniu lub domu. I tu okazuje się, że kwestia
ogrzania mieszkania lub domu jest sprawą dużo prostszą niż ustalenie,
jak zapewnić sobie odpowiednią ilość ciepłej wody…

Analizując ofertę kotłów gazowych kondensacyjnych, jaką przedstawiają producenci urządzeń grzewczych, mamy do wyboru kotły dwufunkcyjne i
jednofunkcyjne, połączone z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody
użytkowej. Obie technologie mają swoje mocne i słabe strony strony,
więc warto zastanowić się nad właściwym dopasowaniem urządzenia do
potrzeb naszych i naszej rodziny.
Na początek przyjrzyjmy się wadom i zaletom obu sposobów wytwarzania ciepłej wody, które zestawione są w poniżej:

Kryterium

Kocioł 2-funkcyjny

Kocioł+wymiennik

Wymagana powierzchnia zabudowy

Mniejsza

Większa

Straty ciepła radiacyjnego – wypromieniowanie energii

Mniejsze

Większe

Straty wody w oczekiwaniu na wzrost temperatury

Większe

Mniejsze

Cena kotła

Mniejsza

Większa

Cena instalacji

Mniejsza

Większa

Legionella

Mniej prawdopodobna

Bardziej prawdopodobna

Jak z powyższego przeglądu argumentów za i przeciw wynika, kotły
dwufunkcyjne mają przewagę nad 1- funkcyjnymi, a dotyczy ona takich
aspektów, jak cena urządzenia, cena instalacji, strat ciepła czy
wymagań co do powierzchni zabudowy. Ponadto cena użytkowania kotła
2-funkcyjnego wydaje się być również niższa. Jednak z obserwacji
polskiego rynku instalacji grzewczych wynika, że wbrew tendencjom
europejskim i korzysiom wynikającym z użytkowania kotłów 2-funkcyjnych,
stale preferujemy instalowanie kotłów 1-funkcyjnych z podgrzewczem
pojemnościowym. Preferencja ta nie zawsze wiąże się z argumentami
ekonomicznymi, czy nawet troską o nasz przyszły komfort. Może decydują
o tym względy psychologiczne i chęć posiadania do swojej stałej
dyspozycji nieprzydatnego często magazynu ciepłej wody,a może przyczyną
był dotychczasowy brak na rynku kotłów 2-funkcyjnych, o mocy
pozwalającej na obsłużenie wieloosobowej rodziny. Na szczęście postęp
technologiczny nie omija branży grzewczej i możemy obecnie korzystać z
zalet kotłów dwufunkcyjnych o mocy do 40 kW.
Opracowania, jakie
firma De Dietrich stworzyła we współpracy z jednym z ośrodków naukowych
w naszym kraju jednoznacznie wskazują, że w przypadku doboru kotła na
potrzeby centralnego ogrzewania istnieje możliwość doboru kotła
dwufunkcyjnego, ale o większej mocy (potrzeba przygotowania ciepłej
wody użytkowej) np. MCR 34/39 MI (o mocy 34/39 kW) lub kotła o
mniejszej mocy, ale z podgrzewaczem pojemnościowym np. MCR 24/BS 80 (o
mocy 24 kW). Stając przed decyzją, które z nich wybrać, oraz wiedząc,
że oba zapewnią nam komfort dostawy ciepła i cwu, może warto porównać
koszty ich zakupu? Minimalizacja kosztów zakupu jest przecież istotnym
zagadnieniem dla każdego inwestora.

funkc.jpg

Koszty zakupu kotłów kształtują się następująco: (ceny katalogowe: www.dedietrich.pl)

MCR 34/39 MI 6 314,00 pln netto
MCR 24/BS 80 7 559,00 pln netto

Oszczędność
na zakupie kotła bez zasobnika (ale o większej mocy), w porównaniu do
kosztów zakupu kotła z zasobnikiem 80 l, wyniesie więc 1 519,00pln
netto.

Odpowiedź na pytanie postawione przez nas na początku
jest prosta – jeśli mamy zapewnić sobie komfort ciepłej wody użytkowej
i dostarczyć ją równolegle do kuchni i łazienki, powinniśmy wybrać
kocioł kondensacyjny 2 – funkcyjny, o mocy 24kw na c.o i 28 kW na
ciepłą wodę (np. MCR 24/28 MI marki De Dietrich). Jest to rozwiązanie
korzystniejsze pod względem kosztu zakupu urządzenia i prac
instalacyjnych oraz zakłada mniejsze wymagania co do powierzchni, jaką
musimy przeznaczyć na zainstalowane urządzenie.
Jeżeli mamy
dostarczyć ciepłą wodę do kuchni i dwóch łazienek, to zastosujmy kocioł
o mocy 35 kW na c.o i 39 kW na ciepłą wodę (np. MCR 35/39 MI marki De
Dietrich ), pod warunkiem jednak, że będziemy jednocześnie korzystać z
ciepłej wody albo w 2 łazienkach, albo w 1 łazience i kuchni, co i tak
jest w praktyce najczęściej spotykaną sytuacją.


Na podst. mat. De Dietrich