Roczny zysk energii z kolektora próżniowego jest o około 10% większy niż z kolektora płaskiego. Kolektory próżniowe są bardziej skomplikowane technologicznie i to sprawia, że cena kolektorów próżniowych w przeliczeniu na m2 powierzchni czynnej wraz z dodatkowym wyposażeniem jest dużo wyższa. Zatem warto montować kolektory płaskie, które stanowią ponad 90% spośród wszystkich kolektorów montowanych w Polsce.

Sprawność dobrych kolektorów próżniowych może, (ale nie musi) być wyższa w dni pochmurne. Próżnia jest bardzo dobrym izolatorem, dlatego ogranicza straty ciepła do otoczenia, szczególnie przy dużych różnicach temperatury pomiędzy absorberem a atmosferą. W większości kolektorów rurowych-próżniowych absorber wraz z wymiennikiem ciepła jest tylko osłonięty rurą próżniową, podobnie jak wkład termosu, natomiast sam wymiennik nie jest „zamknięty” w próżni. Sprawność takich kolektorów w dni pochmurne nie będzie więc wyższa niż kolektorów płaskich.

Powłoki wysokoselektywne stosowane w kolektorach płaskich i próżniowych są takie same, pochłanianie promieniowania jest, więc identyczne. Występowanie próżni w kolektorze nie ma na to żadnego wpływu na odbiór energii.

kolektory plaskie czy prozniowe

Czy kolektor można instalować w ogrodzie?

Zasada jest taka, że im głębiej poprowadzimy magistralę, tym mniejsze będą straty ciepła. Natomiast głębokość posadowienia nie jest ważna, gdyż płyn solarny nie zamarznie i tak do -30 stop.C.

Proszę pamiętać, że w gruncie prowadzona jest magistrala glikolowa, a nie woda. Powinna być więc ona zabezpieczona przed nasiąkaniem, np. przez umieszczenie jej w rurze drenażowej (preizolacja).

Na jakim etapie budowy domu montować kolektory?

Kolektory słoneczne można montować na każdym etapie budowy domu, pod warunkiem zakończenia prac związanych z pokryciem dachowym. Kolektory zawsze montuje się do krokwi lub przybitych do nich łat.

W przypadku blachodachówki stosuje się specjalny hak w kształcie odwróconego V nad górną falą blachodachówki. Hak mocuje się dwoma szpilkami przewiercając przez górną falę do krokwi i uszczelnia silikonem dekarskim. Nie ma obawy, że nowy dach zostanie uszkodzony. Uchwyty są tak uformowane, że sięgają na zewnątrz poniżej dachówki, dzięki czemu pokrycie jest szczelne. Przy pozostałych pokryciach śruby montujące z uszczelką przechodzą przez pokrycie dachowe. Połączenia rurowe można przeprowadzić przez dachówkę wentylacyjną.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na magistralę solarną, która biegnie wewnątrz budynku. Warto położyć ją przed wykończeniem wnętrz.

Od kolektorów do poddasza magistrala poprowadzona elastycznymi wężami, dalej magistrala solarna wykonana jest najczęściej z rur miedzianych o średnicy 15-18 mm w czarnej otulinie kauczukowej odpornej na wysoką temperaturę. Jedną z rur płyn solarny transportowany jest od wężownicy zasobnika do kolektora, drugą ogrzany w kolektorze płyn powraca do wężownicy zasobnika.

GASPOL