Zimą właściciele i administratorzy domów, zobligowani są przez prawo do regularnego odśnieżania chodników, terenu znajdującego się wzdłuż posesji oraz usuwania zalegających połaci śniegu z dachu. Należy pamiętać, że konsekwencje prawne wypadku, do którego doszło na śliskim chodniku, czy przez spadające nawisy śnieżne, ponosi właściciel posesji. Systemy przeciwoblodzeniowe DEVI pozwolą uniknąć takich problemów. W prosty sposób usuną śnieg i lód z podjazdów, chodników, dachów i rynien spustowych. Koszty ich zainstalowania i eksploatacji nie są wysokie w porównaniu do komfortu i bezpieczeństwa, jakie zapewniają.

Systemy przeciwoblodzeniowe DEVI składają się z kabli grzejnych DEVIflex™ lub DEVI-iceguard™, mat grzejnych DEVImat™, termostatów DEVIreg™ oraz akcesoriów instalacyjnych. Stosowane są do usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien, rur spustowych, podjazdów, schodów. Mogą być instalowane pod typowymi powierzchniami takimi jak asfalt, beton i płyty chodnikowe oraz na wszystkich rodzajach dachów.

DEVI systemy przeciwoblodzeniowe - podgrzewanie chodników

DEVI systemy przeciwoblodzeniowe - podgrzewanie chodników

Systemy DEVI są w pełni zautomatyzowane. Na podstawie pomiaru temperatury i wilgoci system określa konieczność rozmrażania i samoczynnie się włącza. Ponieważ czujnik posiada wbudowaną grzałkę, wykrycie wilgoci następuje już w momencie opadu śniegu roztopionego na powierzchni pomiarowej czujnika. Dobrze zaprojektowany system przeciwoblodzeniowy może utrzymać czystą i suchą powierzchnię przez cały okres zimowy. Jego działanie jest ekonomiczne, ponieważ system grzewczy jest załączany tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.

DEVI systemy przeciwoblodzeniowe - podgrzewanie podjazdów

DEVI systemy przeciwoblodzeniowe - podgrzewanie podjazdów

Zastosowanie odpowiedniej mocy instalacji grzewczej w przeliczeniu na 1 m² powierzchni gwarantuje szybką reakcję systemu i relatywnie krótki czas potrzebny do roztopienia śniegu i lodu. Średnie zużycie energii instalacji gruntowej w sezonie grzewczym wynosi 140 kWh/m², natomiast instalacji dachowej (rynien i rur spustowych) 30 kWh/mb. Oznacza to, że przy średniej cenie energii 0,4 zł/kWh w taryfie G11 koszty użytkowania tych systemów wyniosą odpowiednio 56 zł/m² ogrzewanego podjazdu oraz 12 zł/mb ogrzewanej rynny (w przeliczeniu za sezon grzewczy).

DEVI DeviflexDTCE 20

DEVI DeviflexDTCE 20

Koszty zakupu systemu przeciwoblodzeniowego (termostat z czujnikiem wilgoci i temperatury) dla typowego podjazdu do garażu o wymiarach 18 m² wynosi ok. 6 500 zł, na system z prostym termostatem należy przeznaczyć około 4 000 zł. Skutecznym i ekonomicznym rozwiązaniem jest ogrzanie tylko dwóch pasów pod koła podjazdu (dł. 12 m). W tym przypadku na zakup elementów systemu trzeba przeznaczyć około 4 500 zł, z prostym termostatem natomiast około 2 000 zł. Przed zakupem systemu należy obliczyć moc grzejną niezbędną do ogrzania powierzchni, pod którą zostaną zainstalowane kable. Aby ją obliczyć należy pomnożyć powierzchnię przewidzianą do ogrzania przez 300 W/m² (typowa moc przyjmowana przy ogrzewaniu przeciwoblodzeniowym).

DEVI termostat 850

DEVI termostat 850

Koszty związane z eksploatacją systemu grzewczego nie są wysokie w porównaniu z wydatkami ponoszonymi na rozsypywanie mieszanek odmrażających czy ręczne odśnieżanie. Ogrzewanie eliminuje także koszty napraw uszkodzeń spowodowanych przez zamarzającą wodę, śnieg i korozyjne działanie soli. Systemy DEVI nie wymagają obsługi technicznej i są bardzo trwałe. Okres trwałości kabli i mat grzejnych wynosi co najmniej 50 lat, a okres gwarancji 10 lat.

DEVImat DTCE 300

DEVImat DTCE 300

Do instalacji przeciwoblodzeniowych zalecane są kable grzejne DEVIflex™ o mocy nie mniejszej niż 18 W/m oraz maty DEVImat™ o mocy 300 W/m². Aby ustalić odpowiednią moc instalacji grzewczej na 1 m² należy uwzględnić lokalizację, sposób wykonania instalacji oraz stawianych przed nią wymagań.