Andrzej Machalski

Poniżej przedstawiono nierolowe wyroby asfaltowe obejmują lepiki, roztwory, emulsje i masy.

Lepiki asfaltowe na gorąco
Stosunkowo twarde mieszaniny asfaltu z wypełniaczami lub bez, ewentualnie z dodatkami uplastyczniającymi (np. olejem). Temperatura mięknienia wynosi 60-85 !C, temperatura zapłonu ponad 220 !C, do pracy wymagają podgrzania do ok. 180 !C.
Stosowanie: do przyklejania i sklejania pap, do wykonywania samodzielnych powłok wodochronnych. Oferta handlowa: lepiki bez nazwy (różnych firm o zasięgu regionalnym).

Lepiki asfaltowe na zimno
Półpłynne mieszaniny asfaltu i wypełniaczy oraz ewentualnie innych dodatków, ponadto rozpuszczalników (np. typu benzyn). Można je rozcieńczać benzyną lakową (tzw. białym spirytusem).
Stosowanie: jak wyżej.
Oferta handlowa:
Abizol P, Abizol PS. Do samodzielnych izolacji powłokowych wodochronnych i antykorozyjnych. PS jest dopuszczony wewnątrz pomieszczeń (łazienki, piwnice, garaże, poddasza).
Abizol DM, Abizol KL. Do przyklejania papy do betonu, sklejania pap w izolacjach wielowarstwowych, do samodzielnych powłok, przyklejania płyt wełny mineralnej do betonu.
Abizol G. Do celów jak wyżej, ponadto do uszczelniania połączeń blacha/beton/papa.
Izobud BR Tixo, Izobud KL. Do przyklejania i sklejania pap. BR Tixo jest szybkoschnący.
Dacholeum. Do konserwacji pokryć dachowych z papy, do ochrony pokryć blaszanych przed korozją. Nie nadaje się do sklejania pap.
Subit Ogorzelec. Do przyklejania deszczułek podłogowych do podłoża betonowego w pomieszczeniach niezamieszkałych.

Roztwory asfaltowe
Płynny roztwór asfaltu w szybko schnącym rozpuszczalniku (np. solwentnafcie), benzynie lakowej, z ewentualnymi dodatkami (żywice, pokost). Uwaga: łatwo zapalne, (chronić przed ogniem i słońcem), w większości dopuszczone do pracy tylko na zewnątrz.
Stosowanie: do gruntowania betonu pod izolacje wodochronne i do wykonywania samodzielnych powłok wodochronnych.
Oferta handlowa:
Abizol R, Abizol RS, Izobud BR. RS jest dopuszczony wewnątrz pomieszczeń.
Emulsje asfaltowo-polimerowe
Półpłynne zawiesiny asfaltu w wodzie (zawartość wody < 70%), z ewentualnymi dodatkami, modyfikowane przez dodanie polimerów.
Stosowanie: gruntowanie podłoża, konserwacja pokryć dachowych, samodzielne powłoki izolacyjne wodochronne, malowanie pokryć z blachy, malowanie bram i płotów.
Oferta handlowa: Fargum.

Masy asfaltowo-aluminiowe
Są to asfalty modyfikowane polimerami, z proszkiem aluminiowym, w rozpuszczalniku schnącym. Mają srebrzysty połysk.
Stosowanie: do powłok dekoracyjnych na pokryciach dachowych, do uszczelniania płyt azbestowo-cementowych w ramach remontów, do zabezpieczania pokryć z blachy ocynkowanej.
Oferta handlowa: Alubit, Izobud Refleksyjny, Bital.

Masy asfaltowo-kauczukowe
Są to mieszaniny asfaltu modyfikowanego kauczukiem syntetycznym, bez wypełniaczy, z dodatkiem rozpuszczalnika. Wykazują przyczepność nawet do wilgotnego betonu.
Oferta handlowa:
Cyklolep R. Do gruntowania podłoża, wykonywania samodzielnych powłok wodochronnych, również powłok typu "cyklolaminat" (tj. wzmocnionych welonem lub tkaniną szklaną). Do robót wyłącznie na zewnątrz budynku.
Cyklolep DK. Do konserwacji pokryć dachowych, samodzielnych izolacji powłokowych podziemnych, do izolacji typu "cyklolaminat".
Cyklolep KL. Do przyklejania papy do podłoża, sklejania pap ze sobą, do samodzielnych powłok wodochronnych.
Askowil R. Do gruntowania, wykonywania samodzielnych powłok oraz powłok typu "cyklolaminat".
Askowil P. Do przyklejania i sklejania pap, do samodzielnych powłok typu "cyklolaminat".

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe
Są to półpłynne dyspersje asfaltu i lateksu kauczukowego w wodzie, ew. z wypełniaczami i innymi dodatkami.
Stosowanie: Do samodzielnych powłok wodochronnych, bezspoinowych pokryć dachowych i na tarasach, w zbiornikach i rurociągach, też do klejenia deszczułek parkietowych. Po rozcieńczeniu – do gruntowania podłoży pod izolacje, do konserwacji pokryć dachowych.
Oferta handlowa: Dysperbit.

Masy szpachlowe asfaltowe
Półgęste masy do wypełniania ubytków w podłożu.
Oferta handlowa: Masa Szpachlowa Izobud.

Masy uszczelniające asfaltowo-kauczukowe
Mają podobny skład jak emulsje asfaltowo-kauczukowe, lecz są z wypełniaczami. Są pastowate lub półgęste, zawartość wody < 30%.
Stosowanie: uszczelnianie połączeń między elementami na zewnątrz i wewnątrz budynku, szczelin w podłożu pod pokrycie dachowe itp.
Oferta handlowa:
Shell Tixophalte. Temperatura użytkowania od -40 do +110 !C. Trwale elastyczna, nie spływa z pochyłych powierzchni, nakładana nawet na wilgotne podłoże.
Laterbit BP. Jest to pasta trwale plastyczna, temperatura użytkowania -20 do +80 !C, możliwe nakładanie na wilgotne podłoże, nawet w niskich temperaturach (do -5 !C).
Tixoplast. Temperatura użytkowania od -35 do +110 !C. Stosowanie nie tylko do uszczelnień dekarskich, lecz także do przyklejania pap.

Literatura
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-71/B-24624 Lepik asfaltowy do posadzki deszczułkowej.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na gorąco.
PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych.
Informator budowlany. Tom 1 Wyroby budowlane. Praca zbiorowa pod red. A. Kamińskiej. Wydawnictwo Murator, Warszawa 1999.
Prospekty (karty) techniczne firm (w kolejności jak w "Informatorze budowlanym"): Inco-Veritas, Izohan, Izolacja-Jarocin, Cocon Arkel B.V. (Cocon Polska), Den Braven Sealants BV Autra Den Braven (Den Braven East).