Aby materiały, których używamy
do budowy domu, spełniały te wymogi, wybierając je powinniśmy kierować
się kilkom zasadami. Najważniejsza z nich to wiarygodność produktów.
Decydujmy się jedynie na te materiały budowlane, które posiadają
wymagane przez polskie prawo dokumenty. Otrzymują je jedynie te
materiały, które przeszły szereg wnikliwych badań, testów i kontroli.

Nie kupujmy towarów, które nie posiadają znaku budowlanego “B” lub
znaku europejskiego CE, a także które nie udostępniają (bo nie
posiadają!) certyfikatów, aprobat technicznych, atestów higienicznych.
Dokumenty te są okazywane na życzenie klienta, więc nie miejmy obiekcji
w zwróceniu się one, jeśli producent nie zamieścił ich np. na swojej
stronie internetowej.

materialy

Podstawowe cechy materiałów izolacyjnych – porównanie

Wełna mineralna

Podstawowym surowcem do ich wytworzenia jest bazalt (wełna kamienna)
lub piasek kwarcowy (wełna szklana). Wełny mineralne mają znakomite
właściwości termoizolacyjne. Współczynnik przewodzenia ciepła lambda
wynosi 0,031 – 0,045.

Wełna posiada najwyższą klasę w siedmiostopniowej skali niepalności
- A1. Nie rozprzestrzenia ognia, nie wydziela dymu i nie ścieka
płonącymi kroplami.

Ponadto charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną.
Miękkie płyty z wełny mineralnej lepiej tłumią dźwięki powietrzne, a
twarde i półtwarde – dźwięki uderzeniowe.

Kolejną ważną cechą jest bardzo wysoka paroprzepuszczalność. Para
wodna swobodnie przenika przez wełnę, dzięki jej włóknistej budowie.

Styropian

Styropian wykonany jest z surowca polistyrenu. Posiada doskonałe
właściwości izolacyjne, jego współczynnik przewodzenia ciepła lambda
wynosi 0,031 – 0,042.

Nie ma tak wysokiej klasy niepalności, jak wełna mineralna. Klasa E,
do której się zalicza, odpowiada materiałom samogasnącym, które nie
zapalają się od iskry ani żaru papierosa. W płomieniu topi się i
zwęgla, lecz po odjęciu źródła ognia przestaje się palić i nie zapala
się ponownie.

Tylko elastyczne płyty styropianowe bardzo dobrze tłumią dźwięki
uderzeniowe, w pozostałych przypadkach izolacyjność akustyczna jest
niewielka.

Materiał ten jest sztywny, odporny na korozję biologiczną, na
oddziaływanie wilgoci (nasiąkliwość poniżej 2%), ma małą
paroprzepuszczalność.

Dostępny jest w postaci płyt – niefrezowanych, frezowanych na zakład
lub na pióro-wpust, ryflowanych, naciętych poprzecznie, jednostronnie
wykończonych papą, taśm izolacyjnych i granulatu.

Polistyren ekstrudowany

Jest podobny do styropianu, ale w procesie jego produkcji następuje
spienianie, a następnie wyciskanie polistyrenu z dodatkiem środka
pianotwórczego. Dzięki temu staje się wytrzymały i twardy, dlatego
stosuje się go głównie w miejscach narażonych na większe obciążenia.

Nie stosuje się go jednak jako materiału na izolacje akustyczne.

Nie nasiąka wilgocią, toteż znakomicie nadaje się do ocieplania
ścian fundamentowych czy piwnicznych. Należy do tej samej klasy
niepalności E, co styropian.

Keramzyt

Keramzyt ma bardzo wysoką wytrzymałość i bardzo dobre parametry izolacyjne, wynoszące 0,08 W/(m2K).

Jest to materiał niepalny, odporny na działanie grzybów i pleśni.

Ze względu na to, że jest to materiał sypki, nie można go stosować
do izolacji przegród pionowych. Natomiast doskonale nadaje się do
izolowania posadzek na gruncie, stropów, stropodachów czy izolacji
ścian piwnicznych.

Zaprawy i masy klejące oraz tynkarskie

Zwykle przygotowywane są jako gotowe mieszanki w wyraźnie
oznaczonych i opisanych opakowaniach i w celu ich użycia wymagają
jedynie zarobienia wodą i wymieszania do odpowiedniej konsystencji na
budowie.
Zarówno zaprawy klejące jak i wyprawy tynkarskie przed i po zarobieniu
wodą nie powinny zawierać zbryleń i zanieczyszczeń. Nie powinny również
wydzielać przykrych zapachów wskazujących na występowanie procesów
gnilnych. Nie powinny być również stosowane po upływie okresu
przydatności do użycia.