Na cenę mieszkania składają się trzy główne elementy: koszt gruntu (20% ceny), marża dewelopera (kolejne 20%) oraz koszty budowlane – materiały i robocizna oraz koszty deweloperskie (60%).

Jak wynika z przeprowadzonych przez Gazetę Prawną analiz, na wzrost cen wpływają rosnące koszty wykonawstwa oraz ceny gruntów, które rosną szybciej niż ceny mieszkań. Poza tym wejście Polski do Unii Europejskiej uruchomiło naturalny proces wyrównywania się cen nieruchomości w całej Wspólnocie, ale to nie wyjaśnia, dlaczego idą one w górę tak szybko i tak gwałtownie.

W Polsce brakuje dziś atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych (powodem są między innymi poważne zaległości w opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego), a tym samym podaż mieszkań jest dość niska. Przy oferowanych przez banki korzystnych warunkach kredytowych, siła nabywcza Polaków wzrasta – a popyt na mieszkania sprawia, że ceny lokali również rosną. Na wzrost cen mieszkań bez wątpienia ma również podwyżka cen w branży materiałów budowlanych. Jak podaje Gazeta Prawna, tylko w tym roku materiały ścienne podrożały o 50 proc.

– Branża betonów komórkowych przez wiele lat przynosiła producentom straty. W branży styropianowej nie znam producenta, który w zeszłym roku zanotowałby zysk. Jeżeli pojawia się koniunktura, firmy muszą odrobić straty z poprzednich lat i w końcu pomyśleć o inwestycjach – powiedział GP Bogdan Panhirsz, dyrektor handlowy Polskich Składów Budowlanych.

Jak wynika z raportu Gazety Prawnej, również w tym roku wyroby styropianowe podrożały o 25–30 proc. Podwyżkę wprowadzono na wyroby izolacyjne typu wełny mineralne i skalne – w sumie ich ceny wzrosły o 15 proc. O 10-15 proc. zdrożały wyroby stalowe, o 2-6 proc. chemia budowlana, farby i lakiery. Równie szybko rosną też koszty wykonawstwa, ponieważ na rynku brakuje wykwalifikowanych pracowników budowlanych. Wielu z nich wybrało lepiej płatną pracę za granicę. Żeby zatrzymać pracowników, firmy budowlane zmuszone są podwyższać płace – czytamy w raporcie. Według szacunków Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa niedobór pracowników budowlanych wynosi około 150 tys. osób w skali całego kraju. Koszty wynagrodzenia w budownictwie wzrosły w ostatnim roku średnio o 9 proc., a w niektórych specjalnościach nawet o 100 proc.