dreamstimesmall_981857_1.jpgResort rolnictwa zamierza ułatwić nabywanie nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – donosi Gazeta Prawna. Ziemie te łatwiej nabędą rolnicy indywidualni oraz osoby z
wykształceniem rolniczym. Obrót ziemią rolną usprawni też ograniczenie
prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych. Takie zmiany przewiduje
projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa, który teraz znajduje się w konsultacjach społecznych.

- Celem nowelizacji ustawy jest jak najszybsze doprowadzenie do
sprzedaży rolnikom ziemi pozostającej w zasobie Agencji Nieruchomości
Rolnych w celu powiększenia gospodarstw rodzinnych, a w części – w
ramach prawa pierwokupu – obecnym dzierżawcom – mówi minister Marek
Sawicki.

Minister podkreśla w dzienniku, ze ziemia powinna należeć do tych, którzy ją
uprawiają i po zakończeniu procesu sprzedaży obecna działalność ANR
będzie bezzasadna.

Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa wynoszą 2,4 mln ha, w tym 1,81 mln ha jest dzierżawione – podaje gazeta.