System obrotowych rynhaków RHEINZINK® to produkt upraszczający montaż, a co za tym idzie przyczyniający się do redukcji kosztów i nakładu czasu pracy. Składa się z aluminiowego ceownika będącego szyną montażową oraz obracanych uchwytów rynnowych. Szyna montażowa przytwierdzana jest śrubami do różnych materiałów pokryć: elewacji, krokwi, desek czołowych itd. Należy zachować zazwyczaj stosowane odległości przy łączeniu śrubami do krawędzi bocznych belek drewnianych, muru itd. Rynhaki można zamontować poprzez obrót w każdym dowolnym miejscu szyny. Następnie rynna jest dociskana do tylnego noska rynhaka, a wulstwa rynny zatrzaskiwana na przednim nosku. Dotychczas konieczne poziomowanie uchwytów przy pomocy sznurka oraz ich przyginanie nie jest już potrzebne. Wpuszczanie rynhaków w powierzchnię deskowania jest również zbyteczne.
Kolejność montażu


1. Kontrola podkonstrukcji (deska czołowa gzymsowa, krokwie, okap, mur itd.) pod względem jej ułożenia w płaszczyźnie i pionie. W przypadku przekroczenia tolerancji > 2,0 cm przy rynnie dachowej nierówności będą wyraźnie widoczne.


2. Montaż szyny rynnowej RHEINZINK ® ok. 2 cm poniżej linii okapu (należy uwzględnić regionalne wymogi dotyczące spadku śniegu i stopnia nachylenia dachu). Szynę należy tak zamontować, aby jej dłuższe ramię znajdowało się na dole. Mocowanie następuje do konstrukcji nośnej przy zastosowaniu odpowiednich śrub lub innych materiałów mocujących. Należy uwzględnić spadek rynien dachowych. Kolejna szyna montowana jest przy pomocy łącznika umiejscowionego z lewej strony już przymocowanej szyny. Uwaga! Aby umożliwić wzdłużne rozszerzanie się szyny rynnowej, powinna zostać zachowana odległość w połączeniu ok. 3 – 5 mm. Obróbka ostatniej szyny wykonywana jest przy użyciu piły do metalu lub innych odpowiednich narzędzi przycinających.


3. Montowanie obrotowych rynhaków: wkręcać zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara! Uchwyty rynnowe powinny być wpinane w szynę w miejscach mocowania jej wkrętami (5 cm).


4. Wpasowanie rynny dachowej RHEINZINK® w uchwyty rynnowe.
Wskazówka dotycząca spadku rynny dachowej: rzemieślnicze reguły fachowe określają spadek rynny dachowej na 1 – 3 mm/m rynny dachowej. W szczególnych przypadkach dopuszczalny jest również montaż poziomy zgodny z odrębnymi zaleceniami firmy RHEINZINK.
Mocowanie szyny w czołowej łacie lub desce czołowej i zakończeniu krokwi:


- Odległość krokwi ≤ 80 cm; Grubość laty czołowej > 45 mm; Grubość deski czołowej przy mocowaniu na zakończeniu krokwi > 20 mm od ≤ 30 mm


- Odległość krokwi > 80 -120 cm; Grubość laty czołowej > 60 mm 

Ekonomiczna jakość


Obok zalet technicznych zmiana procedur roboczych przy wykonywaniu odwodnień dachowych prowadzi do odczuwalnego polepszenia wszystkich prac. Efektywność pracy dekarzy poprzez zastosowanie tego opatentowanego systemu wyraźnie wzrasta. System obrotowych haków przekonuje zarówno pod względem jakościowym jak i ekonomicznym.


 


 


Kontrola podkonstrukcji nośnej pod względem jej ułożenia w płaszczyźnie i w pionie


  


 


 


Montaż szyny rynnowwej RHEINZINK® poniżej linii okapu


 


 


 


 


 

 


 


Montaż rynhaków obrotowych do szyny montażowej w obrębie krokwi


 
 


 


 


Dociśnięcie rynny dachowej RHEINZINK® zapewnia umieszczenie jej w sposób pewny i trwały