dreamstimesmall_1361728_1.jpgWłaściciele samowoli budowlanych będą mieli możliwość ich zalegalizowania. 6 grudnia weszła bowiem w życie nowelizacja prawa budowlanego, która to umożliwia – przypomina Gazeta Prawna.

Do wniosku o legalizację właściciele nielegalnie wybudowanych domów na
działkach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego będą musieli przedłożyć powiatowemu inspektorowi nadzoru
budowlanego decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie
będzie ona jednak musiała być ostateczna w dniu wszczęcia postępowania – dodaje dziennik.

Zmiana prawa jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20
grudnia 2007 r. Stwierdził on, że sprzeczne z prawem jest różne
traktowanie właścicieli samowoli, w zależności od tego, czy położona
jest na działce objętej miejscowym planem zagospodarowania, czy nie.
Według TK, inwestorzy nie mają żadnego wpływu na to, czy na danym
terenie istnieje taki plan – czytamy dalej.