Nadproża prefabrykowane typu “L-19″ są to belki żelbetowe w kształcie litery “L” o wysokości 19 cm. Produkuje sie je w zakładach prefabrykacji z betonu B20 i stali 34GS o rozpietościach od 120 cm aż do 270 cm. Nadproża drzwiowe produkowane są w 3 długościach: 120, 150 i 180 cm, natomiast nadproża okienne w 6 długościach: 120, 150, 180, 210, 240 i 270 cm. Waga pojedynczej belki nadprożowej wynosi odpowiednio 40, 50, 60, 70, 80 i 90 kg. A więc do montażu belek nie trzeba używać dŸwigu.

Nadproża dzielimy na 3 podstawowe grupy: drzwiowe typu “D”, okienne w ścianach zewnętrznych obciążonych stropami typu “N” i okienne w ścianach zewnętrznych nieobciążonych stropami typu “S”.

Nadproża typu L-19 możemy stosować do przykrywania otworów w ścianach o różnej grubości. Na ściankach działowych o grubości 10 – 12 cm stosujemy jedną belkę. Na ścianach nośnych wewnętrznych o gr. 19 lub 25cm stosujemy 2 belki. Natomiast na ścianach zewnętrznych stosuje się najczęściej trzy belki obok siebie. Należy pamiętać aby betonowe nadproża w ścianie zewnętrznej były dobrze ocieplone. Np. przy ścianie o gr. 42cm stosujemy od zewnątrz jedna belkę o szerokości 9cm, następnie 15cm styropianu i od wewnątrz 2 belki o szer. 18cm. Jeżeli stosujemy nad oknem roletę zewnętrzną to pierwszą belkę od zewnątrz montujemy równo z dołem rolety.

Nadproża drzwiowe są liczone na obustronne obciążenie stropem o rozpiętości 6,0m o ciężarze 300 kg/m2 i obciążeniach użytkowych wynoszących 450 kg/m2. Natomiast nadproża okienne w ścianach zewnetrznych obciążonych stropami są obliczone na obciążenie stropem o rozpiętości 6,0m z jednej strony. Zastosowanie belek nadprożowych typu “L” znacznie skraca czas robót budowlanych w porównaniu z nadprożami deskowanymi, zbrojonymi i wylewanymi bezpośrednio na budowie.