Jaki nawiewnik wybrać?

Decyzję o wyborze rodzaju nawiewnika należy uzależnić od warunków
panujących w miejscu jego przeznaczenia. Dostępne na rynku produkty
różnią się m.in. zasadą działania. Wyróżniamy nawiewniki
higrosterowane, ciśnieniowe oraz sterowane ręczne.


Jak kupić?

Nawiewniki okienne można kupić razem z oknami u producenta/dystrybutora
okien lub dokonać zakupu i montażu na już istniejące okna. Warto
pamiętać, żeby montaż nawiewnika wykonywała osoba przeszkolona przez
producenta nawiewników. Pozwoli to zachować przyznaną przez producenta
okien gwarancje oraz mieć pewność, że zamontowany nawiewnik, będzie
działał poprawnie.


Ile potrzebujemy nawiewników?

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w paragrafie 149.
punkt 1. określono, iż minimalny strumień powietrza zewnętrznego
doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy, to
20m³/h na osobę przewidzianą w projekcie budowlanym na pobyt stały.

Polska Norma PN-83/B-03430 Az3 2000 “Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Wymagania” określa ilość powietrza, jaką musimy usunąć (a więc i
dostarczyć) dla poszczególnych pomieszczeń i wynosi odpowiednio:

Typ pomieszczenia

Strumień powietrza [m³/h]

Kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę gazową lub węglową

70

Dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonej w kuchnię elektryczną w mieszkaniu do trzech osób

30

Dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonej w kuchnię elektryczną w mieszkaniu dla więcej niż trzech osób

50

Dla kuchni bez okna zewnętrznego lub wnęki kuchennej wyposażonej w kuchnię elektryczną

50

Dla łazienki z ustępem lub bez

50

Dla oddzielnego ustępu

30

Dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (garderoba, schowek)

15

Przykład
doboru liczby nawiewników dla 3 pokojowego mieszkania z kuchnią
posiadającą okno zewnętrzne, łazienką oraz oddzielnym WC

1. sumujemy ilość powietrza którą należy usunąć a więc i dostarczyć wg powyższej tabeli:

- kuchnia z oknem zewnętrznym i kuchenką gazową – 70m³/h – łazienka – 50 m³/h

- WC – 30 m³/h

Suma = 70 + 50 + 30 = 150 m³/h

2. określenie wydajności (przepływu) maksymalnego nawiewnika, który
będzie zamontowany w mieszkaniu – np. nawiewnik higrosterowany EMM
posiada maksymalny przepływ 35 m³/h

3. dzielimy ilość powietrza, którą należy usunąć (dostarczyć) przez wydajność nawiewnika.

Liczba nawiewników = 150/35 = 4,3

W przedstawionym mieszkaniu należy zamontować 4 nawiewniki.

W jakich pomieszczeniach należy zamontować nawiewniki?

Rozmieszczenie
nawiewników należy rozpocząć od doboru odpowiedniej liczby nawiewników
do ilości pomieszczeń. Według przeprowadzonych w pkt. 3 obliczeń
wynika, że należy zamontować 4 nawiewniki. W pierwszej kolejności
umieszczamy po 1 sztuce w każdym pokoju. W naszym przypadku pozostaje
jeden nawiewnik, w zależności od powierzchni największego pokoju
umieszczamy go w pokoju (razem będą dwa nawiewniki w jednym
pomieszczeniu), gdy pokój jest większy niż 25m². W przeciwnym wypadku
czwarty nawiewnik umieszczamy na oknie kuchennym.

naw2.jpg

Przedstawiony rysunek obrazuje miejsca w których należy zamontować nawiewniki.

Jak zamontować?

Nawiewniki montowane są
w górnej części stolarki okiennej lub w kasecie rolety zewnętrznej. W
większości przypadków nawiewniki można zamontować na już istniejących
oknach. W przypadku okien PVC nawiewniki montuje się na przylgach
okiennych, tzn. element wewnętrzny na skrzydle, a okap zewnętrzny na
ościeżnicy okna. W tym celu należy wykonać otwory o podanych przez
producenta wymiarach. Frezowanie otworów odbywa się bez uszkodzenia
wzmocnienia stalowego okna.

W oknach drewnianych otwory frezowane są tylko na skrzydle lub tylko na
ościeżnicy. Decyzję o wyborze miejsca montażu należy podjąć na
podstawie dostępnej odległości między skrzydłem okna a nadprożem.

Sposób użytkowania

Nawiewniki do
prawidłowego działania nie wymagają ingerencji użytkownika. Działają
bez zasilania, ilość doprowadzanego powietrza jest uzależniona od
wartości wilgotności względnej (nawiewniki higrosterowane) lub od
warunków panujących na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia (nawiewniki
ciśnieniowe i sterowane ręcznie).
Do czyszczenia nawiewnika należy używać suchej szmatki. Nie wolno
używać proszków płynów do czyszczenia oraz innych środków żrących.

Nie należy dopuścić do zamoczenia nawiewnika, w szczególności taśmy poliamidowej, która może stracić swoje właściwości.

Nie należy ograniczać przepływu powietrza przez zaklejanie lub
zapychanie otworu, powoduje to nieprawidłowe działanie nawiewnika.