Duża powierzchnia z jaką mamy do czynienia w przypadku hal, korytarzy czy w końcu różnego rodzaju obiektów zabytkowych, wymaga odpowiedniego podejścia do kwestii zabezpieczenia przeciwpożarowego. Czujki liniowe MAB 50R i MAB 100R w ofercie firmy D+H Polska pozwolą na szybkie i efektywne wykrycie dymu, bez konieczności montowania dużej ilości detektorów punktowych.

Czujki punktowe, choć doskonale sprawdzają się w niewielkich pomieszczeniach, nie są odpowiednie do zabezpieczenia dużych powierzchni. Ze względu na stosunkowo wąski obszar detekcji odpowiednia ochrona całej hali bądź korytarza wymaga użycia dużej ilości tego rodzaju czujników, co podnosi koszty inwestycji oraz jest kłopotliwe podczas eksploatacji. Stworzone specjalnie do tego typu zastosowań czujki MAB 50R i MAB 100R w ofercie firmy D+H Polska stanowią doskonałe rozwiązanie tego typu problemów.

Czujka liniowa - komplet

Czujka liniowa - komplet

Na straży bezpieczeństwa

MAB 50R/100R są analogowymi czujkami liniowymi zaprojektowanymi specjalnie w celu wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach o dużej powierzchni. Zasada ich działania opiera się na analizie przejrzystości powietrza pomiędzy urządzeniem a specjalnym zwierciadłem pryzmatycznym. Czujka emituje wiązkę promieniowania podczerwonego, która po odbiciu od reflektora trafia do odbiornika, gdzie jest analizowana. W przypadku unoszącego się w powietrzu dymu, następuje osłabienie wiązki, co zostaje wykryte przez czujkę, która po przekroczeniu określonego poziomu wchodzi w stan alarmowy powiadamiając tym samym centralkę zarządzającą o konieczności podjęcia dalszej akcji. Firma D+H Polska posiada w swojej ofercie dwa modele analogowych czujek liniowych, które różnią się od siebie zasięgiem działania – model MAB 50R przeznaczony jest do pracy w zakresie od 5 do 50 metrów, natomiast MAB 100R pozwala na oddalenie lustra na odległość od 50 do aż 100 metrów. W ten sposób możliwe jest zabezpieczenie dużych powierzchni, bez konieczności stosowania dużej liczby urządzeń, co na pewno korzystnie wpłynie na koszt inwestycji i pozwoli na łatwiejsze zarządzanie i konserwację systemu detekcji pożaru. Co więcej, kompaktowa obudowa urządzenia ułatwia jego instalację na ścianie. Dodatkowo oba modele są zaprojektowane specjalnie z myślą o współpracy z analogową centralą DF 6000 oraz zasilane są z pętli dozorowej, co ułatwia zarządzanie całym systemem oraz eliminuje konieczność prowadzenia dodatkowego kabla zasilającego urządzenie.
Zarówno MAB 50R jak i MAB 100R posiadają trzy tryby czułości. Najczulszy z nich reaguje już w momencie obniżenia poziomu sygnału o 25%, co pozwala na działanie nawet w przypadku niewielkiego pożaru. Dodatkowo, urządzenia te wyposażone są w mechanizm automatycznej korekcji pozwalający kompensować osłabienie sygnału występujące w skutek nieuniknionego brudzenia się układu soczewek. Analogowe czujki liniowe wyposażono również w zabezpieczenie przeciwko fałszywemu alarmowi. W przypadku nagłego spadku poziomu sygnału poniżej 10% jego wartości początkowej dopiero po 10 sekundach urządzenie sygnalizuje potencjalną awarię sprzętu. Dzięki temu unikniemy nagłych alarmów przeciwpożarowych spowodowanych przesunięciem lustra bądź przypadkowym przesłonięciem czujników.

Możliwość zastąpienia wielu czujek punktowych systemem detektorów liniowych oferowanych przez firmę D+H Polska daje możliwość nie tylko ograniczenia kosztów zawiązanych z zabezpieczeniem pożarowym budynku. Łatwiejsze zarządzanie oraz krótsze przerwy wynikające z konieczności przeglądu i konserwacji tych urządzeń na pewno pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ludzi i mienia znajdującego się w budynku.

Dane techniczne analogowych czujek liniowych MAB 50R/100R

dane techniczne