- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Ochrona przeciwpożarowa, zamknięcia odcinające

Mathias Rebhuhn
Tłumaczył Andrzej Machalski

Przez pożarowe zamknięcia odcinające rozumie się samozamykające się:

 • drzwi,
 • klapy,
 • rolety,
 • bramy.

  Wymagania
  Pożarowe zamknięcia odcinające zapobiegają przechodzeniu ognia przez otwory w ścianach lub stropach. Pożarowe zamknięcia odcinające zaliczono do klas ognioodporności T (T 30 do T 180). Przy tym zamknięcia odcinające muszą spełniać następujące wymagania:

 • Nawet po mechanicznym badaniu przez 5000-krotne otwieranie i zamykanie się ich sprawność funkcyjna powinna być w pełni zachowana.
 • Podczas trwania badania, zdolność odcięcia ognia nie powinna ani załamać się, ani też nie powinny wystąpić różne objawy niesprawności (niesprawność zamka, elementów ryglowania lub uchwytów).
 • Działanie odcinające pomieszczenie powinno być zachowane, a przejście ognia wstrzymane (badanie Wattebauscha).
 • Nie powinno być podwyższenia temperatury na powierzchni po stronie przeciwnej do ognia większego niż 140 K, w pojedynczych punktach większego niż 180 K.

  Nie znormalizowane pożarowe zamknięcia odcinające wymagają świadectwa dopuszczenia przez upoważnione instytucje. Pożarowe zamknięcia odcinające znormalizowane lub mające urzędowe świadectwo dopuszczenia należy wbudowywać tylko w przewidziane dla nich ściany o określonym typie konstrukcji. Należy przestrzegać ustalonych w świadectwie detali konstrukcyjnych.

  Literatura
  PN-B-02851-1:1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.
  PN-ISO 8421-2:1997. Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Budowlane środki ochrony przeciwpożarowej.
  DIN 4102-4. Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe. Bauteile und Sonderbauteile (Zachowanie się pożarowe materiałów budowlanych i przegród budowlanych. Zestawienie i zastosowanie sklasyfikowanych materiałów budowlanych. Przegrody budowlane i specjalne przegrody budowlane).
  DIN 4102-5. Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Feuerschutzabschl.sse. Abschl.sse in Fahrschachtw-nden und gegen Feuer widerstandsf-hige Verglasungen. Begriffe, Anforderungen und Pr.fungen (Zachowanie się pożarowe materiałów budowlanych i przegród budowlanych. Pożarowe zamknięcia odcinające. Zamknięcia szybów dźwigowych i oszklenia ognioodporne. Pojęcia, wymagania i badania).
  DIN 4102-18. Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Feuerschutzabschl.sse. Nachweis der Eigenschaft “selbstschlie§end” (Dauerfunktionspr.fung) (Zachowanie się pożarowe materiałów budowlanych i przegród budowlanych. Pożarowe zamknięcia odcinające. Sprawdzanie cechy “samozamykający” (badanie trwałości funkcjonowania).


 • Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

  Adres artykułu: http://solidnydom.pl/ochrona-przeciwpozarowa-zamkniecia-odcinajace.html

  Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.