EIB (European Installation Bus) to istniejący od 1990r, opracowany wspólnie przez czołowych producentów europejskich całkowicie nowy system elektroinstalacyjny. Systemem nerwowym budynku jest instalacja EIB (Europejska Magistrala Instalacyjna), która łączy w sobie wszystkie funkcje zarządzania budynkiem. Służy do załączania, sterowania, sygnalizowania, regulacji i nadzoru urządzeń elektrycznych instalowanych w budownictwie. Zastępuje on klasyczną instalację elektryczną, nie mogącą sprostać stale rosnącym wymaganiom użytkowników.

W systemie EIB tradycyjne wyłączniki rozwierające lub zwierające obwody zasilające oraz czujniki i inne elementy sterownicze zostały zastąpione wykonanymi w technice cyfrowej urządzeniami wymieniającymi informacje za pośrednictwem jednego, biegnący wokół całego budynku przewodu magistarlnego łączącego wszystkie elementy systemu. Dużą zaletą systemu EIB jest fakt, iż przez przewód ten płynie bezpieczne napięcie 24V. Napięcie 230V jest doprowadzone tylko i bezpośrednio do odbiorników prądu (lampy, gniazdka elektryczne). Umożliwia to dowolne aranżacje wnętrza i instalacji (np. wyłącznik światła może znajdować się tuż przy kabinie prysznicowej). Połączone wspólna magistralą różne układy pozwalają na tworzenie bardzo wielu kombinacji zależnych od inwencji użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili może zmienić funkcje poszczególnych elementów (np.
danym wyłącznikiem nie chce już włączać lampy sufitowej, lecz opuszczać rolety) bez
żadnych zmian w instalacji elektrycznej! Taka instalacja ma istotne zalety w budynkach
użytkowych i domach/mieszkaniach bez wyraźnych podziałów na pomieszczenia (open
space). W miejscu klawiszy sterujących można w każdej chwili umieścić wyświetlacz
informujący o stanie poszczególnych elementów (np. system alarmowy włączony, rolety
zamknięte, temperatura 22 st.), klawiaturę zamka szyfrowego, czujnik ruchu, specjalne oprogramowanie do zarządzania systemem itd.

Obecnie już ponad 100 firm produkcyjnych zrzeszonych w organizacji EIBA (czuwającej
nad przestrzeganiem uzgodnionych parametrów technicznych i koordynującej prace
rozwojowe) dostarcza asortyment produktów składających się na szeroko rozumianą
ofertę systemu EIB. Wspólnie rozwijana i promowana, Europejska Magistrala Instalacyjna
stała się w krajach Unii standardem, faktycznie dominującym w dziedzinie inteligentnych
instalacji elektrycznych. Dla użytkowników tego systemu oznacza to dostępność
niezależnego od producenta serwisu, stałe możliwości modernizacji, uniknięcie
niebezpieczeństwa wieloletniej eksploatacji dawno wycofanego z produkcji lokalnego
systemu automatyki i oczywiście pewność działania popartą setkami zrealizowanych
obiektów.

Urządzenia w standardzie EIB można znaleźć w coraz większej liczbie obiektów o
charakterze biurowym, lub handlowym oraz obiektach mieszkalnych. W ostatnich latach wypierają one konwencjonalne rozwiązania stosowane w układach automatyki budynków. Z naszych doświadczeń wynika, że są one lepsze zarówno w aspekcie technicznym, jak i funkcjonalnym oraz ekonomicznym.

Główne zalety systemu:

 • duże oszczędności energii związane z eksploatacją budynku,
 • odporność na awarie,
 • tylko jeden, wspólny przewód sterujący (system jest przejrzysty, oszczędności na
  okablowaniu, mniejsze ryzyko pożaru, łatwy i tani serwis),

 • łatwość realizacji złożonych wymagań stawianych przez użytkownika,
 • bardzo duża elastyczność (późniejsza rozbudowa systemu, lub jego rekonfiguracja nie
  wymagają zmiany okablowania),

 • konkurencyjna w stosunku do systemów konwencjonalnych cena (w przypadku bardziej
  kompleksowych instalacji).

  W ramach EIB wyróżniamy urządzenia:
  Sensory (urządzenia sterujące) – wysyłają na magistralę w formie
  telegramów informacje takie jak: rozkazy załączania i ściemniania, zmierzone wartości
  wielkości fizycznych (np. natężenie oświetlenia, temperatura, wilgotność).
  Aktory (urządzenia wykonawcze) – odbierają wysłane przez sensory
  telegramy i realizują zawarte w nich polecenia (np. załączanie, ściemnianie,
  wyświetlanie).
  Aktory/sensory – podtynkowe elementy łączące funkcje aktorów i
  sensorów. We wspólnej obudowie zawarty jest port magistralny i urządzenie wykonawcze.
  Moduł aplikacyjny sensora przekazuje rozkazy dla połączonego z nim bezpośrednio aktora
  podtynkowego oraz wszystkich innych urządzeń EIB podłączonych do magistrali.

  Paweł Maruszyński
  ABB Industrial Components

  Szukasz systemu tak funkcjonalnego jak EIB, ale działającego poprzez istniejącą instalację elektryczną? Takim systemem jest EIB Powernet

  Tutaj znajduje się opis szczegółowy systemu EIB.

  Dużo więcej informacji o systemie EIB znajdziesz w serwisie www.eib.pl.