ocieplenie_budynku.jpgJuż teraz obserwujemy zjawiska przyrodnicze będące rezultatem
ocieplenia klimatu, np. częściej występujące susze lub powodzie czy
większa liczba cyklonów tropikalnych. Dalszy wzrost temperatury
atmosfery ziemskiej spowoduje ich nasilenie, a w konsekwencji
katastrofalne skutki dla całej ludzkości. Zmiany klimatyczne będą także
wpływać na światową gospodarkę. Zgodnie z raportem – wzrost temperatury
atmosfery ziemskiej o 40C może spowodować obniżenie się produktu
światowego brutto od 1 do 5%.

W celu zapobiegania zmianom klimatu rządy wielu państw na świecie
starają się wypracować wspólne stanowisko w tej kwestii. Przykładem
międzynarodowego porozumienia dotyczącego globalnego ocieplenia jest
m.in. protokół z Kioto zawarty w 1997 roku, który zobowiązuje jego
sygnatariuszy do redukcji emisji szkodliwych gazów cieplarnianych.
Najwięcej zanieczyszczeń pochodzi bowiem z sektorów gospodarczych,
przede wszystkim z produkcji energii, przemysłu i transportu. W tym
obszarze można jednak podjąć skuteczne działania przyczyniające się do
ograniczenia emisji gazów, polegające m.in. na poprawie efektywności
użytkowania energii w budynkach czy lepszym wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii.  

W Polsce znaczny potencjał oszczędności energii, a tym samym ochrony
klimatu, związany jest także z efektywnym gospodarowaniem energią w
budynkach. Według raportu Ecofys – zużywają one obecnie aż 40% całej
wykorzystywanej w kraju energii, z czego  70% przypada na ich
ogrzewanie. Tymczasem poprawa efektywności cieplnej budynków może
skutkować zmniejszeniem krajowego zużycia energii o ponad 10%.

Istnieje wiele możliwości racjonalnego gospodarowania energią potrzebną
do ogrzania budynków. Najważniejsze z nich to przede wszystkim: dobra
izolacja cieplna, efektywne wykorzystanie energii oraz czerpanie jej ze
źródeł odnawialnych. Rozwiązania tego typu, dostępne dla każdego, nie
tylko przyczyniają się do ochrony klimatu, ale także powodują  znaczne
obniżenie rachunków za ogrzewanie.

Raport „Chroń klimat: oszczędzaj energię, ocieplaj budynki” dostępny
jest na stronie www.6paliwo.pl. Zachęcamy do wejścia na nowy serwis
poświęcony nie tylko zmianom klimatycznym, ale również znaczeniu
efektywnych energetycznie budynków w zmniejszaniu zużycia energii i
emisji CO2.

 „Chroń klimat: oszczędzaj energię, ocieplaj budynki” jest drugą
publikacją przygotowaną na zlecenie Rockwool Polska, mającą na celu
edukację społeczeństwa w zakresie racjonalnego wykorzystania energii,
przede wszystkim w budownictwie. Dotychczas na potrzeby firmy został
także opracowany, przy współpracy z TNS OBOP, raport „Polacy o
oszczędzaniu energii” przedstawiający stan wiedzy Polaków na temat
energooszczędności. W przygotowaniu jest już trzecia publikacja „Szóste
Paliwo – Polacy o oszczędzaniu energii w budownictwie – architekci,
inwestorzy”. Tym razem badane są opinie inwestorów, deweloperów i
architektów na temat inwestowania w energooszczędne budownictwo.