- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Płyty szerokowiórowe Intrallam (LSL)

- Tłumaczył Andrzej Machalski

Płyta szerokowiórowa Intrallam LSL (od ang. Laminated Strand Lumber) składa się z wzajemnie sklejonych szerokich wiórów topolowych grubości około 0,8 mm, szerokości 25 mm i długości 300 mm. Do sklejenia służy klej poliuretanowy MDI.

Przez zmianę odstępu maszyny rozpraszającej od powierzchni maty (51 mm lub 203 mm) można uzyskiwać różne klasy wytrzymałości płyt. Przy większym odstępie rozpraszania wieksza część wiórów ukierunkowuje się poprzecznie do płyty (Intrallam LSL 1,3 E), a przy mniejszym odstępie wióry układają się bardziej równolegle do siebie (Intrallam LSL 1,5 E).

Wskazówki praktyczne
Intrallam LSL można stosować do wszelkich wykonań, w których zezwala się na użycie drewna warstwowego, jak również sklejki budowlanej na podstawie prawno-budowlanych postanowień norm, chyba że w świadectwie dopuszczenia nie powiedziano inaczej.

Co do ochrony drewna, to podobnie jak przy drewnie warstwowym należy postępować zgodnie z normami.

Wymiary
Grubości: 32 do 89 mm
Max. format: 2438 x 1070 mm

Oznakowanie
Przedmiot dopuszczenia, klasa jakości, znak zgodności z danymi producenta, numer świadectwa dopuszczenia, nadzorujący instytut.

Literatura
PN-EN 309:1993. Płyty wiórowe. Definicja i klasyfikacja.
PN-97/D-97016. Płyty wiórowe płaskoprasowane.
Płyta wiórowa aprobaty nr, nr 2473/96-AT-15, 3113/98-AT-15; płyta wiórowo-żywiczna aprobata nr 2825/97-AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.


Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

Adres artykułu: http://solidnydom.pl/plyty-szerokowiorowe-intrallam-lsl.html

Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.