- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Płyty szerokowiórowe płaskoprasowane (OSB)

- Tłumaczył Andrzej Machalski

Płyty szerokowiórowe płaskoprasowane (skrót OSB od ang. Oriented Strand Boards) składają się z wielkopowierzchniowych wiórów podłużnych (ang. Strands), leżących przeważnie równolegle do powierzchni płyty. Wióry mają średnio grubość około 0,6 mm, długość 75 mm i szerokość 35 mm. Do sklejania ich służy najczęściej klej fenolowy.

Wióry przebiegają w warstwach kryjących głównie równolegle, a w środkowej warstwie poprzecznie do kierunku wytwarzania. Przez to płyty OSB wykazują w kierunku podłużnym i poprzecznym odmienne właściwości wytrzymałościowe. Wytrzymałość na zginanie w kierunku podłużnym płyty jest wyraźnie wyższa niż w kierunku poprzecznym.
Wskazówki praktyczne
Płyty płaskoprasowane OSB można stosować w szerokim zakresie, wszędzie tam gdzie przepisy budowlane zezwalają na użycie materiałów drewnopochodnych klas 20 i 100.

Przy stosowaniu płyt OSB do elementów nośnych i usztywniających należy przestrzegać przepisów dotyczących płyt wiórowych, a odnoszących się do obliczania i wykonania.

Wymiary
Zależnie od producenta, płyty OSB dostarcza się w następujących wymiarach:
grubość: 6 do 30 mm,
formaty: 2500/5000 x 1250 mm,
5000 x 2500 mm,
2440 x 1220 mm,
2620 x 1250 mm,
5000 x 2620 mm.

Oznakowanie Rodzaj płyty, znak i dane producenta, numer świadectwa dopuszczenia, nadzorujący instytut, typ płyty, klasa emisji (substancji szkodliwych), grubość znamionowa.

Dla płyt płaskoprasowanych OSB nie ma norm DIN, lecz są tylko świadectwa dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Literatura
PN-EN 309:1993. Płyty wiórowe. Definicja i klasyfikacja.
PN-97/D-97016. Płyty wiórowe płaskoprasowane.
Płyta wiórowa aprobaty nr, nr 2473/96-AT-15, 3113/98-AT-15; płyta wiórowo-żywiczna aprobata nr 2825/97-AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.


Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

Adres artykułu: http://solidnydom.pl/plyty-szerokowiorowe-plaskoprasowane-osb.html

Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.