- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Płyty wielowarstwowe iglaste

Horst Wild – Tłumaczył Andrzej Machalski

Płyta wielowarstwowa iglasta jest to tworzywo drewnopochodne składające się z trzech lub pięciu sklejonych ze sobą warstw deseczek z drewna iglastego, przy czym włókna drzewne sąsiadujących warstw są skierowane wzajemnie pod kątem 90!. Warstwy są sklejone zmodyfikowanymi żywicami melaminowymi lub fenolowymi. Zależnie od grubości poszczególnych warstw, właściwości sprężysto-mechaniczne mogą być odmienne nawet dla płyt jednakowej grubości.

Wskazówki praktyczne
Płyty wielowarstwowe można stosować – zależnie od sposobu sklejenia i zabezpieczenia środkami ochrony drewna – wszędzie tam, gdzie w przepisach budowlanych zezwolono na używanie płyt drewnopochodnych klas 20, 100. Zależnie od producenta, płyty wielowarstwowe dostarcza się w następujących wymiarach standardowych:
grubości: 13 do 75 mm,
formaty: 2500/3000 x 5000 mm,
2000 x 5000/6000 mm,
1250 x 4000/4500/5000 mm.
Wszystkie płyty wielowarstwowe można stosować, odpowiednio do dotąd udzielonych świadectw dopuszczenia, na nośne i usztywniające poszycie płyt ściennych, stropowych i dachowych w budynkach drewnianych o konstrukcji płytowej. Niektóre płyty można również tam stosować, gdzie zezwala się na użycie sklejki budowlanej.

Oznakowanie
Określenie świadectwa dopuszczenia z liczbą warstw (rodzaj płyty), typem płyty oraz grubością płyty, znak i dane producenta, numer świadectwa dopuszczenia i nadzorujący instytut.

Dla płyt wielowarstwowych z drewna iglastego nie ma normy. Jeżeli mają być użyte do elementów nośnych i usztywniających, to niezbędne jest świadectwo dopuszczenia.

Literatura
Płyta drewnopochodna laminowana aprobaty nr, nr 2831/ 98-AT-15, 2906/98-AT-15; płyta warstwowa 50 numerów aprobat technicznych Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.


Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

Adres artykułu: http://solidnydom.pl/plyty-wielowarstwowe-iglaste.html

Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.