Sejm przyjął dwie poprawki Senatu do zmian w prawie budowlanym. Teraz ustawa trafi do prezydenta – czytamy w Gazecie Wyborczej.

Zmiany w ustawie wprowadzają ułatwienia w prowadzeniu inwestycji.
Chodzi m.in. o zastąpienie dotychczasowego obowiązku uzyskiwania
pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy uproszczoną procedurą – samym
wpisem do rejestru robót budowlanych. Określono też listę budów, które
nie wymagają rejestracji i tych, które pomimo rejestracji nie muszą
mieć projektu budowlanego.

Jak podaje dziennik, nowe przepisy nie przewidują obowiązku zatwierdzenia projektu
budowlanego w drodze decyzji administracyjnej i konieczności
uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Organ nadzoru budowlanego nadal
będzie miał prawo skontrolować budowę i w razie nieprawidłowości żądać
doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem.